Žvalgymas

Jeigu paspausite šią piktogramą žvalgiklyje ar dokumento lange žemiau dešinėje, atsiras mygtukų juostą, kuri leis jums pasirinkti tarp esamų tikslų dokumente. Tuomet galite naudoti rodyklių piktogramas aukštyn ir žemyn, norėdami nustatyti teksto žymeklio poziciją dokumente ankstesniame ar kitame tiksle.

Paspauskite mygtuką viršun, kad nuslinktumėte į ankstesnįjį puslapį arba objektą.

Paspauskite mygtuką žemyn, kad nuslinktumėte į kitą puslapį ar objektą.

Kol nesate pažymėję jokio kito įrašo, rodyklių mygtukai yra naudojami pereiti į ankstesnį arba kitą puslapį dokumente. Rodyklių mygtukai yra juodi, jeigu naršote puslapius ir mėlyni, jeigu pereinate į kitus objektus.

Įrašai atitinka tuos, kurie yra Žvalgiklio atrankos langelyje. Galite taip pat pasirinkti kitas paskirtis. Pavyzdys yra priminimai, kuriuos galite nustatyti naudodami Nustatyti priminimą piktogramą žvalgiklyje. Galite pasirinkti objektą iš pateiktų variantų Žvalgymo mygtukų juostoje: lentelė, kadras, paveikslai, OLE objektai, puslapis, antraštės, priminimas, braižomas objektas, valdiklių laukas, sekcija, žymelė, atranka, išnaša, pastaba, rodyklės įrašas, lentelės formulė, klaidingos lentelės formulė.

Priminimai yra surikiuoti taip kaip nustatyta.

Lentelės formulėms rasti, galite pereiti į visas lentelės formules esančias jūsų dokumente arba tik į neteisingas. Neteisingoms formulėms rasti, einate į formules, kuriose yra randama klaidų. Programa praleidžia formules, kurios yra su klaidomis (jos minimos kaip neteisingos formulės).

Darbas su Žvalgiklio mygtukų juosta

Atverkite Žvalgymas priemonių juostą paspausdami ant viršuje kairėje piktogramos, kuri yra žvalgiklio rodymo srities viršuje. Galite išskirti priemonių juostą iš savo vietos ir nutempdami ant ekrano.

Paspauskite piktogramą, kurio tipo objektų norite ieškoti. Tada paspauskite „Ankstesnis objektas“ arba „Kitas objektas“ rodyklių mygtukus. Šių mygtukų pavadinimai nurodo objekto tipą, kurį pasirinkote. Teksto žymeklis atsiranda ant objekto, kurį pasirenkate.

Tip Icon

Galite konfigūruoti LibreOffice priklausomai nuo apibrėžtų nuostatų dokumento žvalgymui. Norėdami tai padaryti, pasirinkite Priemonės → Parinktys. Įvairios lentelės pritaikymuimeniu, klaviatūros įvestis arba priemonių juosta apima įvairias žvalgymo funkcijas dokumento „Žvalgymas“ srityje. Tokiu būdu galite pereiti į indekso gaires dokumente su „Kita arba ankstesnė indekso gairė“ funkcijomis.


Pakartoti paiešką

Su Kartoti paiešką piktograma Žvalgiklio mygtukų juostoje galite kartoti paiaešką, kurią pradėjote Rasti ir pakeisti dialogo lange. Tam, kad tai padarytumėte, paspauskite piktogramą. Mėlyni rodyklės mygtukai vertikalioje slankjuostėje yra funkcijos Tęsti paiešką pabaigos link ir Tęsti paiešką pradžios link. Jeigu dabar paspausite vieną iš rodyklių paviršių, paieška bus tęsiama terminui, kurį įrašėte į ieškoti ir keisti dialogo langą.

Paremkite mus!