Žvalgiklis

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

Jei norite tai atlikti…

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Atverti žvalgiklį, pasirinkite Rodymas → Žvalgiklis (F5). Norėdami perkelti žvalgiklį, tempkite pavadinimo juostą. Norėdami įtvirtinti žvalgiklį, tempkite pavadinimo juostą į kairę, dešinę arba darbinės veiksenos krašto apačią. Norėdami atlaisvinti žvalgiklį, laikykite nuspaudę mygtuką ir du kartus paspauskite ant pilkos srities žvalgiklyje.

Click the expander icon next to a category in the Navigator to view the items in the category. To view the number of items in a category, rest your mouse pointer over the category in the Navigator. To jump to an item in the document, double-click the item in the Navigator.

Eiti į kitą arba ankstesnį elementą dokumente, naudokite Žvalgymas langelį pažymėti elemento kategorija ir tada spauskite viršun arba apačion rodykles.

The navigator shows what corresponds to the editing location in the navigator view. This can be according to different categories: Headings, Tables, Hyperlinks and so on. When the "Content Navigation View" button is pressed and headings are selected, the heading belonging to the current editing position is displayed and highlighted in the Navigator. When tables are selected, the associated table is displayed, and so on. If the element is located in a collapsed layer, the required layers above it are automatically expanded and remain expanded afterwards.

Žvalgymas

Naudokite pažymėjimo langelį, kad pasirinktumėte kuris elemento tipas turi būti žvalgomas, kai naudojami mygtukai ankstesnis ir toliau.

Ankstesnis

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Previous Object

Ankstesnis elementas

Kitas

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Next Object

Sekantis elementas

Puslapio numeris

Įveskite puslapio numerį į kurį norite pereiti ir paspauskite „Įvesti“. Naudokite suktukus žvalgymui.

Content Navigation View

Perjungia tarp visų kategorijų rodymo žvalgiklyje ir pasirinktos kategorijos.

Kontekstiniai meniu naudoja komandų atranką, esančią šiame pagalbos puslapyje. Komandos kontekstiniame meniu keičiasi, priklausomai kurioje kategorijoje ar elemente jos yra pažymėtos.

Icon Switch Content Navigation View

Switch Content Navigation View

Piktograma

Kategorija

Kontekstinis meniu

Headings Icon

Antraštės

Collapse/Expand All, Send Outline to Clipboard, Outline Folding, Outline Tracking, Outline Level

Antraštės elementas

Išskleisti/suskleisti viską, eiti į, pažymėti, pašalinti, Skyriaus lygio paaukštinimas, Skyriaus lygio sumažinimas, Paaukštinimo lygis, Sumažinimo lygis, Struktūros turinio matomumas, Struktūros sekimas, Struktūros lygis

Lentelių piktograma

Lentelės

Lentelės elementai

Eiti į, pažymėti, redaguoti, šalinti, pervadinti

Kadrų piktograma

Kadrai

Paveikslų piktograma

Paveikslai

OLE objektų piktograma

OLE objektai

Adresynų piktograma

Adresynai

Kadras, paveikslas, OLE objektai, adresynų elementai

Eiti į, redaguoti, šalinti, pervadinti

Sekcijų piktograma

Sekcijos

Sekcijos elementai

Eiti į, pažymėti, redaguoti, pervadinti

Saito piktograma

Saitai

Saito elementai

Eiti į, redaguoti, šalinti, pervadinti

Nuorodų piktograma

Nuorodos

Rodyklės piktograma

Rodyklės

Nuorodos, rodyklių elementai

Eiti

Komentarų piktograma

Komentarai

Rodyti visus, slėpti visus, šalinti visus

Komentarų elementai

Eiti, taisyti, šalinti

Drawing objects Icon

Grafikos objektai

Grafikos objektų elementai

Eiti, šalinti, taisyti

Viskas

Vilkimo būsena, Rodyti


note

Paslėpta sekcija dokumente atsiranda pilka spalva žvalgiklyje ir parodo tekstą kaip „paslėptą“ kai paliekate pelės žymeklį ant jo. Tas pats galioja puslapio stiliaus antraštės ir poraštės turiniui, kuris nėra panaudotas dokumente, bei paslėptam turiniui lentelėse, kadruose, paveiksluose, OLE objektuose ir indeksuose.


Perjungti pagrindinį rodymą

Perjungia tarppagrindinio rodymo ir normaliojo rodinio, jeigupagrindinis dokumentas yra atvertas.

Icon Toggle Master View

Perjungti pagrindinį rodymą

Antraštė

Perkelia žymeklį į antraštę arba iš antraštės į dokumento teksto sritį.

Antraštės piktograma

Antraštė

Puslapinė poraštė

Perkelia žymeklį į puslapinę poraštę arba iš puslapinės poraštės į dokumento teksto sritį.

Puslapinės poraštės piktograma

Puslapinė poraštė

Prieraišas <-> Tekstas

Pereina tarp išnašos teksto ir išnašos prieraišo.

Prieraišo piktograma<-> Text

Prieraišas <-> Tekstas

Nustatyti priminimą

Paspauskite čia, kad nustatytumėte priminimą esamoje žymeklio vietoje. Galite nustatyti iki penkių priminimų. Tam, kad pereitumėte į priminimą, paspauskite Žvalgymas piktogramą, žvalgymo lange ir paspauskite priminimas piktogramą, o tada paspauskite ankstesnis ir kitas mygtukus.

Priminimo nustatymo piktograma

Nustatyti priminimą

note

Priminimai yra surikiuoti taip kaip nustatyta. Priminimai nėra įrašomi, kai dokumentas užvertas.


Struktūros lygmuo

Icon Outline level

Struktūros lygmuo

Paspauskite šią piktogramą, o tada pasirinkite antraštės struktūros lygį, kurį norite matyti žymeklio lange. Taip pat galite šią komandą pasiekti paspaudę du kartus dešiniu pelės klavišu antraštę žvalgiklio lange.

1-10

Paspauskite 1 ,kad peržiūrėtumėte aukščiausio lygio antraštes (skyriaus antraštę) žvalgiklio lange ir10 peržiūrėtumėte visas antraštes.

Sąrašo laukas

Parodo arba paslepiaŽvalgiklio sąrašą.

Sąrašo lauko piktograma

Sąrašo laukas įjungtas arba išjungtas

Paaukštinti lygmenį

Padidinamas pažymėtos antraštės ir visų žemiau esančių antraščių struktūros lygmuo. Jei norite padidinti tik pažymėtos antraštės struktūros lygmenį, laikykite nuspaustą klavišą ir tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Piktograma Lygmeniu aukštyn

Lygmeniu aukštyn

Lygmeniu žemyn

Sumažinamas pažymėtos antraštės ir visų žemiau esančių antraščių struktūros lygmuo. Jei norite sumažinti tik pažymėtos antraštės struktūros lygmenį, laikykite nuspaustą klavišą ir tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Piktograma Lygmeniu žemyn

Lygmeniu žemyn

Perkelti skyrių aukštyn

Pažymėta antraštė ir po ja esantis tekstas žvalgiklyje ir dokumente perkeliami viena antraštės pozicija aukštyn. Jei norite perkelti tik pažymėtą antraštę be su ja susieto teksto, nuspauskite klavišą ir tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Piktograma Perkelti skyrių aukštyn

Perkeli skyrių aukštyn

Perkelti skyrių žemyn

Pažymėta antraštė ir po ja esantis tekstas žvalgiklyje ir dokumente perkeliami viena antraštės pozicija žemyn. Jei norite perkelti tik pažymėtą antraštę be su ja susieto teksto, nuspauskite klavišą ir tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Piktograma Perkelti skyrių žemyn

Perkelti skyrių žemyn

tip

Norėdami greitai pertvarkyti antraštes ir jų tekstus jūsų dokumente, pasirinkite „Antraštės“ kategoriją sąraše ir paspauskite Turinio rodymas piktogramą. Dabar galite naudoti pertempimą, kad pertvarkytumėte turinį.


Tempimo veiksena

Nustato pertempimo parinktis elementų įterpimui iš žvalgiklio į dokumentą, pavyzdžiui, kaip hipersaitą. Paspauskite šią piktogramą ir pasirinkite parinktį, kurią norite naudoti.

Tempimo veiksenos piktograma

Tempimo veiksena

Įterpti kaip hipersaitą

Sukuria hipersaitą, kai pertempiate elementą į esamą dokumentą. Paspauskite hipersaitą dokumente, kad pereitumėte į hipersaito elementą.

Įterpti kaip saitą

Įterpia pažymėtą elementą kaip saitą, kurį galite pertempti esamame dokumente. Tekstas yra įterptas kaip apsaugotos sekcijos. Saito turinys yra automatiškai atnaujinamas, kai šaltinis būna pakeistas. Norėdami rankiniu būdu atnaujinti saitus esančius dokumente, pasirinkite Priemonės → Atnaujinti → Atnaujinti saitus. Jūs negalite sukurti saitų paveikslams, OLE objektams, nuorodoms ir indeksams.

Įterpti kaip kopiją

Įterpia kopiją pažymėto elemento, kurį galite pertempti esamame dokumente. Jūs negalite pertempti paveikslų, OLE objektų, nuorodų ir indeksų kopijų.

Atverti dokumentus

Sudaro visų atvertų teksto dokumentų sąrašą. Norėdami pažiūrėti dokumento turinį žvalgiklio lange, pažymėkite dokumento pavadinimą sąraše. Dokumentas rodomas žvalgiklyje yra nurodomas kaip „aktyvus“ po jo pavadinimo sąraše.

Taip pat galite du kartus spustelėti dešiniu pelės klavišu elementą žvalgiklyje ir pasirinkti Rodyti, ir paspausti dokumentą, kurį norite peržiūrėti.

Kontūro sekimas

Nustatykite žvalgiklio veikseną kontūro sekimui. Šis požymis pritaikomas tik tai kontūro įrašams žemiau Antraštė turinio rodymo žvalgiklio kadre. Norėdami matyti, įgalinkite arba pakeiskite veikseną, dešiniu pelės mygtuku paspausdami Antraštės arba elementą žemiau antraščių ir pasirinkite Kontūro sekimas. Pažymėta veiksena bus pritaikyta visam dokumentui.

Numatytoje ir židinio veiksenoje, žvalgiklis automatiškai pažymės artimiausią antraštę prie dabartinės žymeklio pozicijos.

Numatytoje veiksenoje, kontūro įrašų rodymas žvalgiklyje niekada nesikeičia, kontūrų įrašas būna nebent pažymėtas.

Veiksenoje Fokusavimas „Navigator“ rodo tik pasirinktojo lygio antraštes lyginant su kitu aukštesniu lygiu. Pavyzdžiui, jei pasirenkama 2-ojo lygio antraštė, tai rodomos visos 2-ojo lygio antraštės, esančios toje pačioje 1 lygio antraštėje, o visos 3-10 lygio antraštės (esančios toje pačioje 1 lygio antraštėje) sutraukiamos. Kitos antraštės, kurios nėra to pačio 1-ojo lygio antraštės, taip pat sutraukiamos.

Pasirinkite Off ir išjunkite „Antraščių sekimą“.

Paremkite mus!