Žvalgiklis

Parodo arba paslepia žvalgiklio langą, kur galite greitai pereiti į skirtingas dokumento dalis. Žvalgiklis taip pat pasiekiamas šoniniame skydelyje. Galite naudoti žvalgiklį, kad įterptumėte elementus iš esamo dokumento ar kitų atvirų dokumentų, ir tvarkyti pagrindinius dokumentus. Taisyti elementus žvalgiklyje, paspauskite dešiniu pelės klavišu elementą ir pasirinkite komandą iš kontekstinio meniu. Jeigu norite, galite įtvirtinti žvalgiklį darbinės veiksenos krašte.

Jei norite tai atlikti…

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Atverti žvalgiklį, pasirinkite Rodymas → Žvalgiklis (F5). Norėdami perkelti žvalgiklį, tempkite pavadinimo juostą. Norėdami įtvirtinti žvalgiklį, tempkite pavadinimo juostą į kairę, dešinę arba darbinės veiksenos krašto apačią. Norėdami atlaisvinti žvalgiklį, laikykite nuspaudę mygtuką ir du kartus paspauskite ant pilkos srities žvalgiklyje.

Paspauskite pliuso ženklą (+) (arba rodyklę) šalia kategorijos žvalgiklyje, kad peržiūrėtumėte elementus kategorijoje. Norėdami peržiūrėti elementų skaičių kategorijoje, palikite pelytės rodyklę ant kategorijos žvalgiklyje. Norėdami eiti į elementą dokumente, du kartus paspauskite elementą žvalgiklyje.

Eiti į kitą arba ankstesnį elementą dokumente, naudokite Žvalgymas langelį pažymėti elemento kategorija ir tada spauskite viršun arba apačion rodykles.

Žvalgymas

Naudokite pažymėjimo langelį, kad pasirinktumėte kuris elemento tipas turi būti žvalgomas, kai naudojami mygtukai ankstesnis ir toliau.

Ankstesnis

Pereikite prie ankstesnio elemento dokumente, kaip nurodyta Žvalgymas.

Piktograma ankstesnis objektas

Ankstesnis elementas

Kitas

Pereikite prie sekančio elemento dokumente, kaip nurodyta Žvalgyme.

Piktograma sekantis objektas

Sekantis elementas

Puslapio numeris

Įveskite puslapio numerį į kurį norite pereiti ir paspauskite „Įvesti“. Naudokite suktukus žvalgymui.

Turinio rodymas

Perjungia tarp visų kategorijų rodymo žvalgiklyje ir pasirinktos kategorijos.

Kontekstiniai meniu naudoja komandų atranką, esančią šiame pagalbos puslapyje. Komandos kontekstiniame meniu keičiasi, priklausomai kurioje kategorijoje ar elemente jos yra pažymėtos.

Piktogramos pakeitimo turinio rodymas

Perjungia turinio rodymą

Piktograma

Kategorija

Kontekstinis meniu

Antraščių piktograma

Antraštės

Collapse/Expand All, Send Outline to Clipboard, Outline Folding, Outline Tracking, Outline Level

Antraštės elementas

Išskleisti/suskleisti viską, eiti į, pažymėti, pašalinti, Skyriaus lygio paaukštinimas, Skyriaus lygio sumažinimas, Paaukštinimo lygis, Sumažinimo lygis, Struktūros turinio matomumas, Struktūros sekimas, Struktūros lygis

Lentelių piktograma

Lentelės

Lentelės elementai

Eiti į, pažymėti, redaguoti, šalinti, pervadinti

Kadrų piktograma

Kadrai

Paveikslų piktograma

Paveikslai

OLE objektų piktograma

OLE objektai

Adresynų piktograma

Adresynai

Kadras, paveikslas, OLE objektai, adresynų elementai

Eiti į, redaguoti, šalinti, pervadinti

Sekcijų piktograma

Sekcijos

Sekcijos elementai

Eiti į, pažymėti, redaguoti, pervadinti

Saito piktograma

Saitai

Saito elementai

Eiti į, redaguoti, šalinti, pervadinti

Nuorodų piktograma

Nuorodos

Rodyklės piktograma

Rodyklės

Nuorodos, rodyklių elementai

Eiti

Komentarų piktograma

Komentarai

Rodyti visus, slėpti visus, šalinti visus

Komentarų elementai

Eiti, taisyti, šalinti

Grafikos objektų piktograma

Grafikos objektai

Grafikos objektų elementai

Eiti, šalinti, taisyti

Viskas

Vilkimo būsena, Rodyti


note

Paslėpta sekcija dokumente atsiranda pilka spalva žvalgiklyje ir parodo tekstą kaip „paslėptą“ kai paliekate pelės žymeklį ant jo. Tas pats galioja puslapio stiliaus antraštės ir poraštės turiniui, kuris nėra panaudotas dokumente, bei paslėptam turiniui lentelėse, kadruose, paveiksluose, OLE objektuose ir indeksuose.


Perjungti pagrindinį rodymą

Perjungia tarppagrindinio rodymo ir normaliojo rodinio, jeigupagrindinis dokumentas yra atvertas.

Perjungimo pagrindo rydymo piktograma

Perjungti pagrindinį rodymą

Antraštė

Perkelia žymeklį į antraštę arba iš antraštės į dokumento teksto sritį.

Antraštės piktograma

Antraštė

Puslapinė poraštė

Perkelia žymeklį į puslapinę poraštę arba iš puslapinės poraštės į dokumento teksto sritį.

Puslapinės poraštės piktograma

Puslapinė poraštė

Prieraišas <-> Tekstas

Pereina tarp išnašos teksto ir išnašos prieraišo.

Prieraišo piktograma<-> Text

Prieraišas <-> Tekstas

Nustatyti priminimą

Paspauskite čia, kad nustatytumėte priminimą esamoje žymeklio vietoje. Galite nustatyti iki penkių priminimų. Tam, kad pereitumėte į priminimą, paspauskite Žvalgymas piktogramą, žvalgymo lange ir paspauskite priminimas piktogramą, o tada paspauskite ankstesnis ir kitas mygtukus.

Priminimo nustatymo piktograma

Nustatyti priminimą

note

Priminimai yra surikiuoti taip kaip nustatyta. Priminimai nėra įrašomi, kai dokumentas užvertas.


Struktūros lygmuo

Struktūros lygmens piktograma

Struktūros lygmuo

Paspauskite šią piktogramą, o tada pasirinkite antraštės struktūros lygį, kurį norite matyti žymeklio lange. Taip pat galite šią komandą pasiekti paspaudę du kartus dešiniu pelės klavišu antraštę žvalgiklio lange.

1-10

Paspauskite 1 ,kad peržiūrėtumėte aukščiausio lygio antraštes (skyriaus antraštę) žvalgiklio lange ir10 peržiūrėtumėte visas antraštes.

Sąrašo laukas

Parodo arba paslepiaŽvalgiklio sąrašą.

Sąrašo lauko piktograma

Sąrašo laukas įjungtas arba išjungtas

Paaukštinti lygmenį

Padidina struktūros lygį vienu pažymėtos antraštės bei antraščių, kurios atsiranda žemiau antraštės. Jeigu norite padidinti struktūros lygį tik tai pažymėtos antraštės, laikykite nuspaudę , ir tada paspauskite šitą piktogramą.

Paaukštinimo lygmens piktograma

Aukštesnis lygis

Pažeminti lygmenį

Sumažina struktūros lygį vienu pažymėtos antraštės bei antraščių, kurios atsiranda žemiau antraštės. Jeigu norite sumažinti struktūros lygį tik tai pažymėtos antraštės, laikykite nuspaudę , ir tada paspauskite šitą piktogramą.

Pažeminimo lygmens piktograma

Žemesnis lygis

Paaukštinti skyrių

Perkelia pažymėtą antraštę ir tekstą žemiau antraštės, aukštyn viena antraštės pozicija žvalgiklyje ir dokumente. Norėdami perkelti tik tai pažymėtą antraštę, o ne ir tekstą susietą su antrašte, laikykite nuspaudę, ir tada paspauskite šitą piktogramą.

Piktograma skyrių aukščiau

Skyrius aukštyn

Pažeminti skyrių

Perkelia pažymėtą antraštę ir tekstą žemiau antraštės, žemyn viena antraštės pozicija žvalgiklyje ir dokumente. Norėdami perkelti tik tai pažymėtą antraštę, o ne ir tekstą susietą su antrašte, laikykite nuspaudę , ir tada paspauskite šitą piktogramą.

Piktograma skyrių žemiau

Skyrius žemyn

tip

Norėdami greitai pertvarkyti antraštes ir jų tekstus jūsų dokumente, pasirinkite „Antraštės“ kategoriją sąraše ir paspauskite Turinio rodymas piktogramą. Dabar galite naudoti pertempimą, kad pertvarkytumėte turinį.


Tempimo veiksena

Nustato pertempimo parinktis elementų įterpimui iš žvalgiklio į dokumentą, pavyzdžiui, kaip hipersaitą. Paspauskite šią piktogramą ir pasirinkite parinktį, kurią norite naudoti.

Tempimo veiksenos piktograma

Tempimo veiksena

Įterpti kaip hipersaitą

Sukuria hipersaitą, kai pertempiate elementą į esamą dokumentą. Paspauskite hipersaitą dokumente, kad pereitumėte į hipersaito elementą.

Įterpti kaip saitą

Įterpia pažymėtą elementą kaip saitą, kurį galite pertempti esamame dokumente. Tekstas yra įterptas kaip apsaugotos sekcijos. Saito turinys yra automatiškai atnaujinamas, kai šaltinis būna pakeistas. Norėdami rankiniu būdu atnaujinti saitus esančius dokumente, pasirinkite Priemonės → Atnaujinti → Atnaujinti saitus. Jūs negalite sukurti saitų paveikslams, OLE objektams, nuorodoms ir indeksams.

Įterpti kaip kopiją

Įterpia kopiją pažymėto elemento, kurį galite pertempti esamame dokumente. Jūs negalite pertempti paveikslų, OLE objektų, nuorodų ir indeksų kopijų.

Atverti dokumentus

Sudaro visų atvertų teksto dokumentų sąrašą. Norėdami pažiūrėti dokumento turinį žvalgiklio lange, pažymėkite dokumento pavadinimą sąraše. Dokumentas rodomas žvalgiklyje yra nurodomas kaip „aktyvus“ po jo pavadinimo sąraše.

Taip pat galite du kartus spustelėti dešiniu pelės klavišu elementą žvalgiklyje ir pasirinkti Rodyti, ir paspausti dokumentą, kurį norite peržiūrėti.

Kontūro sekimas

Nustatykite žvalgiklio veikseną kontūro sekimui. Šis požymis pritaikomas tik tai kontūro įrašams žemiau Antraštė turinio rodymo žvalgiklio kadre. Norėdami matyti, įgalinkite arba pakeiskite veikseną, dešiniu pelės mygtuku paspausdami Antraštės arba elementą žemiau antraščių ir pasirinkite Kontūro sekimas. Pažymėta veiksena bus pritaikyta visam dokumentui.

Numatytoje ir židinio veiksenoje, žvalgiklis automatiškai pažymės artimiausią antraštę prie dabartinės žymeklio pozicijos.

Numatytoje veiksenoje, kontūro įrašų rodymas žvalgiklyje niekada nesikeičia, kontūrų įrašas būna nebent pažymėtas.

Veiksenoje Fokusavimas „Navigator“ rodo tik pasirinktojo lygio antraštes lyginant su kitu aukštesniu lygiu. Pavyzdžiui, jei pasirenkama 2-ojo lygio antraštė, tai rodomos visos 2-ojo lygio antraštės, esančios toje pačioje 1 lygio antraštėje, o visos 3-10 lygio antraštės (esančios toje pačioje 1 lygio antraštėje) sutraukiamos. Kitos antraštės, kurios nėra to pačio 1-ojo lygio antraštės, taip pat sutraukiamos.

Pasirinkite Off ir išjunkite „Antraščių sekimą“.

Paremkite mus!