Žvalgiklis

Parodo arba paslepia žvalgiklio langą, kur galite greitai pereiti į skirtingas dokumento dalis. Žvalgiklis taip pat pasiekiamas šoniniame skydelyje. Galite naudoti žvalgiklį, kad įterptumėte elementus iš esamo dokumento ar kitų atvirų dokumentų, ir tvarkyti pagrindinius dokumentus. Taisyti elementus žvalgiklyje, paspauskite dešiniu pelės klavišu elementą ir pasirinkite komandą iš kontekstinio meniu. Jeigu norite, galite įtvirtinti žvalgiklį darbinės veiksenos krašte.

Jei norite tai atlikti…

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Piktograma

Navigator On/Off


Norėdami atidaryti žvalgiklį, pasirinkite Rodymas → Žvalgiklis. Perkelti žvalgiklį, patempkite jo pavadinimo juostą. Įtvirtinti žvalgiklį, patempkite jo pavadinimo juostą į kairįjį arba į dešinįjį kraštą darbinės veiksenos. Norėdami atlaisvinti žvalgiklį, paspauskite Vald klavišą ir du kartus spustelėkite pele ant pilkos žvalgiklio srities.

Paspauskite pliuso ženklą (+) šalia kategorijos žvalgiklyje, peržiūrėti elementus kategorijoje. Norėdami peržiūrėti elementų skaičių kategorijoje, palikite pelės žymeklį ant kategorijos žvalgiklyje. Norėdami pereiti į elementą dokumente, du kartus paspauskite elementą žvalgiklyje.

Norėdami pereiti į kitą arba ankstesnį elementą dokumente, paspauskite Žvalgymas piktogramą, kad atidarytumėte žvalgymo mygtukų juostą, tada paspauskite elemento kategoriją ir nuspauskite aukštyn ir žemyn rodyklių klavišus.

note

Paslėpta sekcija dokumente atsiranda pilka spalva žvalgiklyje ir parodo tekstą kaip „paslėptą“ kai paliekate pelės žymeklį ant jo. Tas pats galioja puslapio stiliaus antraštės ir poraštės turiniui, kuris nėra panaudotas dokumente, bei paslėptam turiniui lentelėse, kadruose, paveiksluose, OLE objektuose ir indeksuose.


Perjungti pagrindinį rodymą

Perjungia tarppagrindinio rodymo ir normaliojo rodinio, jeigupagrindinis dokumentas yra atvertas.

Piktograma

Perjungti pagrindinį rodymą

Žvalgymas

Atveriama Žvalgymomygtukų juosta, kur galite greitai pereiti į kitą arba ankstesnį elementą kategorijoje, kurią pasirinkote. Pažymėkite kategoriją ir paspauskite „Ankstesnis“ ir „Kitas“ rodykles.

Norėdami tęsti paiešką, paspauskite Karoti paiešką piktogramą antŽvalgymo mygtukų juostos.

Piktograma

Žvalgymas

Ankstesnis

Pereina į ankstesnius elementus dokumente. Norėdami nurodyti elemento tipą perėjimui, paspauskite Žvalgymas piktogramą ir paspauskite elemento kategoriją, pavyzdžiui, „Paveikslai“.

Piktograma

Ankstestis objektas

Kitas

Pereina į kitus elementus dokumente. Norėdami nurodyti elemento tipą perėjimui, paspauskite Žvalgymas piktogramą ir paspauskite elemento kategoriją, pavyzdžiui, „Paveikslai“.

Piktograma

Kitas objektas

Puslapio numeris

Įrašykite puslapio numerį į kurį norite pereiti ir paspauskite įvesti.

Tip Icon

Norėdami greitai perkelti žymeklį į kitą puslapį, kol esate dokumente, paspauskite Lyg2++F5, įrašykite puslapio skaičių į kurį norite pereiti ir truputi palaukite.


Sąrašo laukas

Parodo arba paslepiaŽvalgiklio sąrašą.

Piktograma

Sąrašo laukas įjungtas arba išjungtas

Turinio rodymas

Perjungia tarp visų kategorijų rodymo žvalgiklyje ir pasirinktos kategorijos.

Piktograma

Perjungia turinio rodymą

tip

Norėdami greitai pertvarkyti antraštes ir jų tekstus jūsų dokumente, pasirinkite „Antraštės“ kategoriją sąraše ir paspauskite Turinio rodymas piktogramą. Dabar galite naudoti pertempimą, kad pertvarkytumėte turinį.


Nustatyti priminimą

Paspauskite čia, kad nustatytumėte priminimą esamoje žymeklio vietoje. Galite nustatyti iki penkių priminimų. Tam, kad pereitumėte į priminimą, paspauskite Žvalgymas piktogramą, žvalgymo lange ir paspauskite priminimas piktogramą, o tada paspauskite ankstesnis ir kitas mygtukus.

Piktograma

Nustatyti priminimą

note

Priminimai yra surikiuoti taip kaip nustatyta. Priminimai nėra įrašomi, kai dokumentas užvertas.


Antraštė

Perkelia žymeklį į antraštę arba iš antraštės į dokumento teksto sritį.

Piktograma

Antraštė

Puslapinė poraštė

Perkelia žymeklį į puslapinę poraštę arba iš puslapinės poraštės į dokumento teksto sritį.

Piktograma

Puslapinė poraštė

Prieraišas <-> Tekstas

Pereina tarp išnašos teksto ir išnašos prieraišo.

Piktograma

Prieraišas <-> Tekstas

Tempimo veiksena

Nustato pertempimo parinktis elementų įterpimui iš žvalgiklio į dokumentą, pavyzdžiui, kaip hipersaitą. Paspauskite šią piktogramą ir pasirinkite parinktį, kurią norite naudoti.

Piktograma

Tempimo veiksena

Įterpti kaip hipersaitą

Sukuria hipersaitą, kai pertempiate elementą į esamą dokumentą. Paspauskite hipersaitą dokumente, kad pereitumėte į hipersaito elementą.

Įterpti kaip saitą

Įterpia pažymėtą elementą kaip saitą, kurį galite pertempti esamame dokumente. Tekstas yra įterptas kaip apsaugotos sekcijos. Saito turinys yra automatiškai atnaujinamas, kai šaltinis būna pakeistas. Norėdami rankiniu būdu atnaujinti saitus esančius dokumente, pasirinkite Priemonės → Atnaujinti → Atnaujinti saitus. Jūs negalite sukurti saitų paveikslams, OLE objektams, nuorodoms ir indeksams.

Įterpti kaip kopiją

Įterpia kopiją pažymėto elemento, kurį galite pertempti esamame dokumente. Jūs negalite pertempti paveikslų, OLE objektų, nuorodų ir indeksų kopijų.

Struktūros lygmuo

Paspauskite šią piktogramą, o tada pasirinkite antraštės struktūros lygį, kurį norite matyti žymeklio lange. Taip pat galite šią komandą pasiekti paspaudę du kartus dešiniu pelės klavišu antraštę žvalgiklio lange.

1-10

Paspauskite 1 ,kad peržiūrėtumėte aukščiausio lygio antraštes (skyriaus antraštę) žvalgiklio lange ir10 peržiūrėtumėte visas antraštes.

Piktograma

Struktūros lygmuo

Skyrius aukštyn

Perkelia pažymėtą antraštę ir tekstą žemiau jos viena antraštes pozicija aukščiau žvalgiklyje ir dokumente. Norėdami perkelti pažymėtą antraštę ir ne tekstą susijusį su antrašte, laikykite paspaudę Vald ir tuo pačiu metu paspauskite šią piktogramą.

Piktograma

Skyrius aukštyn

Skyrius žemyn

Perkelia pažymėtą antraštę ir tekstą žemiau jos viena antraštes pozicija žemiau žvalgiklyje ir dokumente. Norėdami perkelti pažymėtą antraštę ir ne tekstą susijusį su antrašte, laikykite paspaudę Vald ir tuo pačiu metu paspauskite šią piktogramą.

Piktograma

Skyrius žemyn

Aukštesnis lygis

Didina pažymėtos antraštės struktūros lygį vienetu ir antraščių, kurios yra žemiau jos. Norėdami padidinti tik pažymėtos antraštės struktūros lygį, laikykite nuspaudę Vald ir tada paspauskite šią piktogramą.

Piktograma

Aukštesnis lygis

Žemesnis lygis

Mažina pažymėtos antraštės struktūros lygį vienetu ir antraščių, kurios yra žemiau jos. Norėdami pamažinti tik pažymėtos antraštės struktūros lygį, laikykite nuspaudę Vald ir tada paspauskite šią piktogramą.

Piktograma

Žemesnis lygis

Atverti dokumentus

Sudaro visų atvertų teksto dokumentų sąrašą. Norėdami pažiūrėti dokumento turinį žvalgiklio lange, pažymėkite dokumento pavadinimą sąraše. Dokumentas rodomas žvalgiklyje yra nurodomas kaip „aktyvus“ po jo pavadinimo sąraše.

Taip pat galite du kartus spustelėti dešiniu pelės klavišu elementą žvalgiklyje ir pasirinkti Rodyti, ir paspausti dokumentą, kurį norite peržiūrėti.

Paremkite mus!