Žvalgiklis

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document.

Use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents.

To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu.

You can dock the Navigator at the edge of your workspace.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose View - Navigator.

From toolbars:

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off

From the keyboard:

F5


To move the Navigator, drag its title bar.

To dock the Navigator, drag its title bar to the left, right or bottom edge of the workspace. To undock the Navigator, hold down the key and double-click on a grey area of the Navigator.

Click the expander icon (+) next to a category in the Navigator to view the items in the category. Click on an expanded category to collapse it.

To view the number of items in a category, rest your mouse pointer over the category in the Navigator.

To jump to an item in the document, double-click the item in the Navigator.

Eiti į kitą arba ankstesnį elementą dokumente, naudokite Žvalgymas langelį pažymėti elemento kategorija ir tada spauskite viršun arba apačion rodykles.

The navigator shows the correspondence between the current document cursor location element and the navigator view, according to different categories: Headings, Tables, Hyperlinks and more. The element is displayed and highlighted in the Navigator content view. If the element is located in a collapsed layer, the required layers above it are automatically expanded and remain expanded afterwards.

Document elements are highlighted by inverting their colour on displayed page when hovering their entry name in the Navigator. This allows to draw attention to the element hovered in the Navigator.

Žvalgymas

Naudokite pažymėjimo langelį, kad pasirinktumėte kuris elemento tipas turi būti žvalgomas, kai naudojami mygtukai ankstesnis ir toliau.

Ankstesnis

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Previous Object

Ankstesnis elementas

Kitas

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Next Object

Sekantis elementas

Puslapio numeris

Įveskite puslapio numerį į kurį norite pereiti ir paspauskite „Įvesti“. Naudokite suktukus žvalgymui.

Content Navigation View

Perjungia tarp visų kategorijų rodymo žvalgiklyje ir pasirinktos kategorijos.

Icon Switch Content Navigation View

Switch Content Navigation View

Kontekstiniai meniu naudoja komandų atranką, esančią šiame pagalbos puslapyje. Komandos kontekstiniame meniu keičiasi, priklausomai kurioje kategorijoje ar elemente jos yra pažymėtos.

note

Paslėpta sekcija dokumente atsiranda pilka spalva žvalgiklyje ir parodo tekstą kaip „paslėptą“ kai paliekate pelės žymeklį ant jo. Tas pats galioja puslapio stiliaus antraštės ir poraštės turiniui, kuris nėra panaudotas dokumente, bei paslėptam turiniui lentelėse, kadruose, paveiksluose, OLE objektuose ir indeksuose.


Perjungti pagrindinį rodymą

Perjungia tarppagrindinio rodymo ir normaliojo rodinio, jeigupagrindinis dokumentas yra atvertas.

Icon Toggle Master View

Perjungti pagrindinį rodymą

Antraštė

Perkelia žymeklį į antraštę arba iš antraštės į dokumento teksto sritį.

Antraštės piktograma

Antraštė

Puslapinė poraštė

Perkelia žymeklį į puslapinę poraštę arba iš puslapinės poraštės į dokumento teksto sritį.

Puslapinės poraštės piktograma

Puslapinė poraštė

Prieraišas <-> Tekstas

Pereina tarp išnašos teksto ir išnašos prieraišo.

Prieraišo piktograma<-> Text

Prieraišas <-> Tekstas

Nustatyti priminimą

Paspauskite čia, kad nustatytumėte priminimą esamoje žymeklio vietoje. Galite nustatyti iki penkių priminimų. Tam, kad pereitumėte į priminimą, paspauskite Žvalgymas piktogramą, žvalgymo lange ir paspauskite priminimas piktogramą, o tada paspauskite ankstesnis ir kitas mygtukus.

Priminimo nustatymo piktograma

Nustatyti priminimą

note

Priminimai yra surikiuoti taip kaip nustatyta. Priminimai nėra įrašomi, kai dokumentas užvertas.


Show Up to Outline Level

Click the icon at the top of Navigator or right-click a heading in the Navigator window, then choose how many levels of headings to show in the Headings section of the Navigator window.

For example, choose 1 to only show headings with outline level 1. Choose 3 to show headings up to outline level 3; choose 10 to show all headings.

Icon Show Up to Outline Level

Show Up to Outline Level

List Box

Shows or hides the Navigator list.

Sąrašo lauko piktograma

Sąrašo laukas įjungtas arba išjungtas

Promote Outline Level

Padidinamas pažymėtos antraštės ir visų žemiau esančių antraščių struktūros lygmuo. Jei norite padidinti tik pažymėtos antraštės struktūros lygmenį, laikykite nuspaustą klavišą ir tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Icon Promote Outline Level

Promote Outline Level

Demote Outline Level

Sumažinamas pažymėtos antraštės ir visų žemiau esančių antraščių struktūros lygmuo. Jei norite sumažinti tik pažymėtos antraštės struktūros lygmenį, laikykite nuspaustą klavišą ir tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Icon Demote Outline Level

Demote Outline Level

Move Heading Up

Pažymėta antraštė ir po ja esantis tekstas žvalgiklyje ir dokumente perkeliami viena antraštės pozicija aukštyn. Jei norite perkelti tik pažymėtą antraštę be su ja susieto teksto, nuspauskite klavišą ir tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Icon Move Heading Up

Move Heading Up

Move Heading Down

Pažymėta antraštė ir po ja esantis tekstas žvalgiklyje ir dokumente perkeliami viena antraštės pozicija žemyn. Jei norite perkelti tik pažymėtą antraštę be su ja susieto teksto, nuspauskite klavišą ir tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Icon Move Heading Down

Move Heading Down

tip

Norėdami greitai pertvarkyti antraštes ir jų tekstus jūsų dokumente, pasirinkite „Antraštės“ kategoriją sąraše ir paspauskite Turinio rodymas piktogramą. Dabar galite naudoti pertempimą, kad pertvarkytumėte turinį.


Drag Mode

Nustato pertempimo parinktis elementų įterpimui iš žvalgiklio į dokumentą, pavyzdžiui, kaip hipersaitą. Paspauskite šią piktogramą ir pasirinkite parinktį, kurią norite naudoti.

Tempimo veiksenos piktograma

Tempimo veiksena

Insert As Hyperlink

Sukuria hipersaitą, kai pertempiate elementą į esamą dokumentą. Paspauskite hipersaitą dokumente, kad pereitumėte į hipersaito elementą.

Insert As Link

Įterpia pažymėtą elementą kaip saitą, kurį galite pertempti esamame dokumente. Tekstas yra įterptas kaip apsaugotos sekcijos. Saito turinys yra automatiškai atnaujinamas, kai šaltinis būna pakeistas. Norėdami rankiniu būdu atnaujinti saitus esančius dokumente, pasirinkite Priemonės → Atnaujinti → Atnaujinti saitus. Jūs negalite sukurti saitų paveikslams, OLE objektams, nuorodoms ir indeksams.

Insert As Copy

Įterpia kopiją pažymėto elemento, kurį galite pertempti esamame dokumente. Jūs negalite pertempti paveikslų, OLE objektų, nuorodų ir indeksų kopijų.

Open Documents

Sudaro visų atvertų teksto dokumentų sąrašą. Norėdami pažiūrėti dokumento turinį žvalgiklio lange, pažymėkite dokumento pavadinimą sąraše. Dokumentas rodomas žvalgiklyje yra nurodomas kaip „aktyvus“ po jo pavadinimo sąraše.

Outline Tracking

Nustatykite žvalgiklio veikseną kontūro sekimui. Šis požymis pritaikomas tik tai kontūro įrašams žemiau Antraštė turinio rodymo žvalgiklio kadre. Norėdami matyti, įgalinkite arba pakeiskite veikseną, dešiniu pelės mygtuku paspausdami Antraštės arba elementą žemiau antraščių ir pasirinkite Kontūro sekimas. Pažymėta veiksena bus pritaikyta visam dokumentui.

Numatytoje ir židinio veiksenoje, žvalgiklis automatiškai pažymės artimiausią antraštę prie dabartinės žymeklio pozicijos.

Numatytoje veiksenoje, kontūro įrašų rodymas žvalgiklyje niekada nesikeičia, kontūrų įrašas būna nebent pažymėtas.

Veiksenoje Fokusavimas „Navigator“ rodo tik pasirinktojo lygio antraštes lyginant su kitu aukštesniu lygiu. Pavyzdžiui, jei pasirenkama 2-ojo lygio antraštė, tai rodomos visos 2-ojo lygio antraštės, esančios toje pačioje 1 lygio antraštėje, o visos 3-10 lygio antraštės (esančios toje pačioje 1 lygio antraštėje) sutraukiamos. Kitos antraštės, kurios nėra to pačio 1-ojo lygio antraštės, taip pat sutraukiamos.

Pasirinkite Off ir išjunkite „Antraščių sekimą“.

Copy

Copies the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the copied heading. You can paste the contents in another place in the document.

Delete Heading

Deletes the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the deleted heading.

Select

Selects the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the selected heading.

Display

Select the document that you want to view.

Edit

Edit the properties of the selected object.

Rename

Renames the selected object. At object creation time, LibreOffice assigns a unique name to the object within the document.

Delete Table

Deletes the selected table.

Table Tracking

Mark this checkbox to include tables when tracking changes.

Delete Frame

Deletes the frame and all its contents.

Frame Tracking

Mark this checkbox to include frames when tracking changes.

Section Tracking

Mark this checkbox to include sections when tracking changes.

Delete Image

Deletes the image.

Image Tracking

Mark this checkbox to include images when tracking changes.

Delete OLE Object

Deletes the OLE object.

OLE Object Tracking

Mark this checkbox to include OLE objects when tracking changes.

Delete Bookmark

Deletes the bookmark.

Bookmark Tracking

Mark this checkbox to include bookmarks when tracking changes.

Delete Hyperlink

Deletes the hyperlink.

Hyperlink Tracking

Mark this checkbox to include hyperlinks when tracking changes.

Delete Reference

Deletes the reference.

Reference Tracking

Mark this checkbox to include references when tracking changes.

Update

Updates the index.

Remove

Removes the index. The contents of the index is not deleted but is not treated as an index anymore.

Read only

Check this box to prevent manual editing of the index content.

Delete Index

Deletes the index.

Index Tracking

Mark this checkbox to include indexes when tracking changes.

Delete Comment

Deletes the comment.

Comment Tracking

Mark this checkbox to include comments when tracking changes.

Delete Drawing Object

Deletes the drawing object.

Drawing Object Tracking

Mark this checkbox to include drawing objects when tracking changes.

Delete Field

Deletes the field.

Field Tracking

Mark this checkbox to include fields when tracking changes.

Delete Footnote

Deletes the footnote.

Footnote Tracking

Mark this checkbox to include footnotes when tracking changes.

Delete Endnote

Deletes the endnote.

Endnote Tracking

Mark this checkbox to include endnotes when tracking changes.

Sort Alphabetically

Sorts alphabetically all entries in the selected category. Uncheck this option to sort entries according the their order of appearance in the document.

Expand or Collapse All Categories

Expands or collapse the display of objects under the selected category. Document objects names are displayed under the category entry. Click on an entry to jump to the object in the document.

Go to

Jumps to the selected object in the document.

Paremkite mus!