Savaiminę santrauką į pateiktį

Atidaro dokumentą kaip LibreOffice pateiktį. Dokumentas privalo turėti bent jau vieną numatytą antraštės pastraipos stilių.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Siųsti → Savaiminę santrauką į pateiktį


Apimti struktūros lygiai

Įveskite skaičių struktūros lygių, kad įterptumėte naujoje pateiktyje. Pavyzdžiui, jeigu pasirenkate pirmą lygį, tuomet tik tos pastraipos, kurios yra susietos su „Antraštė 1“ pastraipos stiliumi būna įtraukiamos.

Papunkčiai viename lygyje

Įveskite pastraipų skaičių, kurį norite įterpti žemiau kiekvieno struktūros lygmens (antraštės).

Paremkite mus!