Laiškų komponavimas

laiškų komponavimo langas, kuriame paruošiami laiškų blankai spausdinimui ar įrašymui.

Jei norite tai atlikti…

Į teksto dokumentą įterpkite bent vieną adresų duomenų bazės lauką, tada spausdinkite dokumentą. Į klausimą „Ar spausdinti laiško blanką?“ atsakykite „Taip“.


Spausdinant atitinkami duomenų bazės laukai (vietaženkliai) bus pakeisti informacija iš duomenų bazės. Daugiau informacijos apie duomenų bazių laukų įterpimą galima rasti žinyno skyriuje, kuriame aprašomos kortelės Duomenų bazė funkcijos. Ši kortelė atveriama pasirinkus meniu komandas Įterpimas → Laukas → Daugiau laukų.

Įrašai

Nustatomas laiško blanko įrašų skaičius. Kiekvienam įrašui bus spausdinamas vienas laiškas.

Visi

Įtraukiami visi įrašai iš duomenų bazės.

Pasirinkti įrašai

Įtraukiami tik pažymėti duomenų bazės įrašai. Ši parinktis galima tik jei prieš tai duomenų bazėje pažymėjote reikiamus įrašus.

Nuo:

Nurodykite pirmojo spausdinto įrašo numerį.

Iki:

Nurodykite paskutinio spausdintino įrašo numerį.

Išvestis

Nurodoma, ar laiškų blankus spausdinti spausdintuvu, ar įrašyti į failą.

Spausdintuvas

Laiškų blankai spausdinami.

Failas

Laiškų blankai įrašomi į failus.

Įrašyti kaip vieną dokumentą

Sukuriamas vienas didelis dokumentas su visais duomenų įrašais.

Įrašyti kaip atskirus dokumentus

Kiekvienam duomenų įrašui sukuriamas atskiras dokumentas.

Sudaryti failo vardą pagal duomenų bazę

Kiekvienas failo vardas generuojamas iš duomenų bazėje esančių duomenų.

Laukas

Pasirinkto duomenų lauko turinys naudojamas kaip failo vardas.

Kelias

Nurodomas aplanko, į kurį bus įrašyti laiškų bankai, kelias.

Atveriamas aplanko parinkimo dialogo langas.

Failo formatas

Pasirinkite failo formatą dokumento išsaugojimui.

Laiškų komponavimo vediklis

Pradeda nuo laiškų komponavimo vediklio, kad sukurtų laiškų formą arba išsiųstų el. laišką daugeliui gavėjų.

Paremkite mus!