Spaudinio peržiūra

Atveria arba užveria spaudinio peržiūrą.

Jei norite tai atlikti…

Meniu Failas → Spaudinio peržiūra.

Piktograma „Spaudinio peržiūra“

Saudinio peržiūra


Spustelėdami ant piktogramų Spaudinio peržiūros juostoje galite judėti tarp peržiūrimų dokumento lapų, arba atspausdinti dokumentą.

Taip pat galite slinkti per puslapius nuspaudę Page Up ir Page Down mygtukus.

Note Icon

Esant Spaudinio peržiūros režime dokumento koreguoti negalima.


Paremkite mus!