Meniu Formatas

Pasirinkite Formatas → Pastraipa → Inicialas skirtukas.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai ir formatavimas, iš stiliaus kontekstinio meniu pasirinkite komandą Keisti arba Naujas → inicialas kortelė.

Pasirinkite Formatas → Pastraipa → Teksto skaidymas skirtuką.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai ir formatavimas atidarykite kontekstinį meniu Keisti/Naujas → Teksto skaidymas skirtuką.

Pasirinkite komandą Taisa → Ieškoti ir keisti, spustelėkite mygtuką Formatas ir atverkite kortelę Teksto skaidymas.

Spustelėjus dešinį pelės klavišąPagrindinis tekstas. PasirinkiteRedaguoti pastraipos stilių… → Padėtis kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai (). Dešiniu pelės mygtuku paspauskite bet kurį pastraipos stilių. Pasirinkite Naujas → Sąlyga skirtuką.

Pasirinkite Stiliai → Įkelti stilius

Stiliai lange. Paspauskite Stilių veiksmas piktogramą viršuje dešinėje Stiliai lange ir laikykite nuspaudę pelės mygtuką. Pasirinkite Įkelti stilius iš submeniu.

Skirtingi būdai atverti stiliai langą:

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai () → pasirinkite puslapio stilius → atverkite kontekstinį meniu pasirinktam stiliui → Naujas/modifikuoti.

Pasirinkite Formatas → Pastraipa → Struktūra ir numeravimas kortelę.

Pasirinkite Stiliai → Taisyti stilių → Struktūra ir numeravimas kortelę (pastraipos stiliai).

Pasirinkite Rodymas → Stiliai → Atverti kontekstinį meniu Keisti/Naujas → Struktūra ir numeravimas kortelę (Pastraipos stiliai).

Pasirinkite Formatas → Sekcijos → Parinktys mygtuką.

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius → stulpeliai kortelę.

Pasirinkite Rodymas → StiliaiPuslapio stiliai → atverti kontekstinį meniu pasirinktam puslapio stiliui → Modifikuoti/Naujas → stulpeliusskirtukas.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Skiltys kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Skiltys kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Sekcija → Stulpeliai skirtuką.

Pasirinkite Formatas → Sekcija → Parinktys mygtuką → Stulpeliai skirtuką.

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius → Puslapinė išnaša kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai atidaryti kontekstinį meniuKeisti/Naujas → Išnaša kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Sekcija → Išnašos kortelę.

Pasirinkite Formatas → Sekcijos → Parinktys mygtukasIšnašos kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai atidaryti kontekstinį meniu Keisti/Naujas (pastraipos stiliai).

Pasirinkite Rodymas → Stiliai → Atidaryti kontekstinį meniuNaujas/Keisti (rašmens stiliai).

Pasirinkite Rodymas → Stiliai → atidaryti kontekstinį meniuNaujas/keisti (Kadro stiliams).

Pasirinkite Rodymas → Stiliai (F11) → atverti kontekstinį meniu Keisti/Naujas (Sąrašo stiliams).

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Rašant.

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas.

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Taikant.

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Taikyti ir taisyti pakeitimus.

PasirinkiteLentelė → Automatinio formatavimo stiliai (su žymekliu lentelėje).

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Sritisskirtuką.

Ant Paveikslo juostos (kai yra pasirinkti paveikslai), paspauskite

 Piktogramos paveikslų savybės

Paveikslų savybės

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Tipas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Tipas kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai ir formatavimas atidaryti kontekstinį meniuKeisti/Naujas → Tipas kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Tipas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Teksto laužymas → Taisyti → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Teksto laužymas → Taisyti kontūrą.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Hipersaitas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Hipersaitas kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Hipersaitas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Parinktys kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Parinktys kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai ir formatavimasatidaryti kontekstinį meniuKeisti/Naujas → Parinktys kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Parinktys kortelę.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Paveikslas kortelę.

Pasirinkite komandą Formatas → Paveikslas → Savybės ir atverkite kortelę Makrokomanda.

Pasirinkite komandą Formatas → Kadras arba objektas → Savybės ir atverkite kortelę Makrokomanda.

Pasirinkite Priemonės → Autotekstas → Autotekstas (mygtukas) → Makrokomanda.

Pasirinkite Priemonės → Paveikslo žemėlapis → atverti kontekstinį meniuMakrokomanda.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys, atverkite kortelę Hipersaitas ir spustelėkite mygtuką Įvykiai.

Pasirinkite Lentelė → Savybės.

Pasirinkite Lentelė → Skaidyti lentelę.

Pasirinkite Lentelė → Sulieti lentelę.

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Lentelė kortelę.

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Stulpeliai kortelę.

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Teksto skaidymas kortelę.

Dešiniu pelės klavišu spustelkite lentelę ir pasirinkite Langelis.

Pasirinkite Lentelė → Sulieti langelius.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Piktograma

Sulieti langelius

Pasirinkite Lentelė → Skaidyti langelius.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Piktograma

Skaidyti langelius

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteLangelis → Apsaugoti.

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteLangelis - Naikinti apsaugą.

Atidaryti kontekstinį meniu lentelių žvalgiklyje.

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteEilutė.

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkite Eilutė → Aukštis.

Pasirinkite Lentelė → Automatinio formatavimo stiliai → Optimalus eilutės aukštis.

Atidaryti Optimalus dydis mygtukų juostoje Lentelė paspauskite

Piktograma

Optimalus eilutės aukštis

Pasirinkite Lentelė → Automatinio formatavimo stiliai → Paskirstyti eilutes lygiai.

Atidaryti Optimalus dydis mygtukų juostoje Lentelė paspauskite

Piktograma

Paskirstyti eilutes lygiai

Pasirinkite Lentelė → Pažymėti → Eilutę.

Pasirinkite Lentelė → Šalinti → Eilutes.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Piktograma

Šalinti eilutę

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteStulpelis.

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteStulpelis → Plotis.

Pasirinkite Lentelė → Automatinio formatavimo stiliai → Optimalus stulpelio plotis.

Atidaryti Optimalus dydis mygtukų juostoje Lentelė paspauskite

Piktograma

Optimalus stulpelio plotis

Pasirinkite Lentelė → Automatinio formatavimo stiliai → Paskirstyti stulpelius lygiai.

Atidaryti Optimalus dydis mygtukų juostoje Lentelė paspauskite

Piktograma

Tarpai tarp stulpelių lygūs

Pasirinkite Lentelė → Pažymėti → Stulpelį.

Pasirinkite Lentelė → Įterpti → Stulpelį.

Pasirinkite Lentelė → Įterpti → Eilutę.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Piktograma

Įterpti stulpelį

Piktograma

Įterpti eilutę

Pasirinkite Lentelė → Šalinti → Stulpelius.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Piktograma

Šalinti stulpelį

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės.

Piktogramos objekto savybės

Objekto savybės

Piktograma

Kadro savybės

Meniu Formatas → Puslapio stilius → kortelė Teksto tinklelis, jeigu Azijos kalbos palaikymas yra įjungtas

Paremkite mus!