Meniu Formatas

Pasirinkite Formatas → Pastraipa → Inicialas skirtukas.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai ir formatavimas, iš stiliaus kontekstinio meniu pasirinkite komandą Keisti arba Naujas → inicialas kortelė.

Pasirinkite Formatas → Pastraipa → Teksto skaidymas skirtuką.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai ir formatavimas atidarykite kontekstinį meniu Keisti/Naujas → Teksto skaidymas skirtuką.

Pasirinkite komandą Taisa → Ieškoti ir keisti, spustelėkite mygtuką Formatas ir atverkite kortelę Teksto skaidymas.

Right-click a paragraph with style Text body. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai (). Dešiniu pelės mygtuku paspauskite bet kurį pastraipos stilių. Pasirinkite Naujas → Sąlyga skirtuką.

Pasirinkite Stiliai → Įkelti stilius iš šablono

Stilių lange paspauskite viršutiniame dešiniajame kampe esančią piktogramą Stilių veiksmas. Pasirinkite submeniu Įkelti stilius iš šablono.

Skirtingi būdai atverti stiliai langą:

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai () → pasirinkite puslapio stilius → atverkite kontekstinį meniu pasirinktam stiliui → Naujas/modifikuoti.

Choose Format - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Edit Style - Outline & List tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - List & Numbering tab (Paragraph Styles).

Pasirinkite Formatas → Sekcijos → Parinktys mygtuką.

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius → stulpeliai kortelę.

Pasirinkite Rodymas → StiliaiPuslapio stiliai → atverti kontekstinį meniu pasirinktam puslapio stiliui → Modifikuoti/Naujas → stulpeliusskirtukas.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Skiltys kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Skiltys kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Sekcija → Stulpeliai skirtuką.

Pasirinkite Formatas → Sekcija → Parinktys mygtuką → Stulpeliai skirtuką.

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius → Puslapinė išnaša kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai atidaryti kontekstinį meniuKeisti/Naujas → Išnaša kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Sekcija → Išnašos kortelę.

Pasirinkite Formatas → Sekcijos → Parinktys mygtukasIšnašos kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai atidaryti kontekstinį meniu Keisti/Naujas (pastraipos stiliai).

  1. Pasirinkite Rodymas → Styliaiarba Stiliai → Valdyti stilius (), kad atvertumėte stilių skydelį.

  2. Spustelėkite rašmenų stiliaus piktogramą skydelio viršuje, tada pasirinkite rašmens stilių.

  3. Spustelėkite, kad atvertumėte kontekstinį meniu ir pasirinktite Modifikuoti/Naujas.

Rašmenų stiliaus piktograma

Rašmenų stiliaus piktograma

Pasirinkite Rodymas → Stiliai → atidaryti kontekstinį meniuNaujas/keisti (Kadro stiliams).

Pasirinkite Rodymas → Stiliai () – atverkite kontekstinį meniu Modifikuoti/Naujas (sąrašo stiliams).

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Rašant.

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas.

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Taikant.

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Taikyti ir taisyti pakeitimus.

PasirinkiteLentelė → Automatinio formatavimo stiliai (su žymekliu lentelėje).

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Sritisskirtuką.

Ant Paveikslo juostos (kai yra pasirinkti paveikslai), paspauskite

 Piktogramos paveikslų savybės

Paveikslų savybės

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Tipas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Tipas kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai ir formatavimas atidaryti kontekstinį meniuKeisti/Naujas → Tipas kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Tipas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Teksto laužymas → Taisyti → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Teksto laužymas → Taisyti kontūrą.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Hipersaitas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Hipersaitas kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Hipersaitas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Parinktys kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Parinktys kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai ir formatavimasatidaryti kontekstinį meniuKeisti/Naujas → Parinktys kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Parinktys kortelę.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Paveikslas kortelę.

Pasirinkite komandą Formatas → Paveikslas → Savybės ir atverkite kortelę Makrokomanda.

Pasirinkite komandą Formatas → Kadras arba objektas → Savybės ir atverkite kortelę Makrokomanda.

Pasirinkite Priemonės → Autotekstas → Autotekstas (mygtukas) → Makrokomanda.

Pasirinkite Priemonės → Paveikslo žemėlapis → atverti kontekstinį meniuMakrokomanda.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys, atverkite kortelę Hipersaitas ir spustelėkite mygtuką Įvykiai.

Pasirinkite Lentelė → Savybės.

Pasirinkite Lentelė → Skaidyti lentelę.

Pasirinkite Lentelė → Sulieti lentelę.

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Lentelė kortelę.

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Stulpeliai kortelę.

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Teksto skaidymas kortelę.

Dešiniu pelės klavišu spustelkite lentelę ir pasirinkite Langelis.

Pasirinkite Lentelė → Sulieti langelius.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Icon Merge Cells

Sulieti langelius

Pasirinkite Lentelė → Skaidyti langelius.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Icon Unmerge Cells

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteLangelis → Apsaugoti.

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteLangelis - Naikinti apsaugą.

Atidaryti kontekstinį meniu lentelių žvalgiklyje.

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteEilutė.

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkite Eilutė → Aukštis.

Pasirinkite Lentelė → Automatinio formatavimo stiliai → Optimalus eilutės aukštis.

Atidaryti Optimalus dydis mygtukų juostoje Lentelė paspauskite

Icon Optimal Row Height

Optimalus eilutės aukštis

Pasirinkite Lentelė → Automatinio formatavimo stiliai → Paskirstyti eilutes lygiai.

Atidaryti Optimalus dydis mygtukų juostoje Lentelė paspauskite

Icon Distribute Rows Equally

Paskirstyti eilutes lygiai

Pasirinkite Lentelė → Pažymėti → Eilutę.

Pasirinkite Lentelė → Šalinti → Eilutes.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Icon Delete Row

Šalinti eilutę

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteStulpelis.

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteStulpelis → Plotis.

Pasirinkite Lentelė → Automatinio formatavimo stiliai → Optimalus stulpelio plotis.

Atidaryti Optimalus dydis mygtukų juostoje Lentelė paspauskite

Icon Optimal Column Width

Optimalus stulpelio plotis

Pasirinkite Lentelė → Automatinio formatavimo stiliai → Paskirstyti stulpelius lygiai.

Atidaryti Optimalus dydis mygtukų juostoje Lentelė paspauskite

Icon Space Column Equally

Tarpai tarp stulpelių lygūs

Pasirinkite Lentelė → Pažymėti → Stulpelį.

Pasirinkite Lentelė → Įterpti → Stulpelį.

Pasirinkite Lentelė → Įterpti → Eilutę.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Icon Insert Column

Įterpti stulpelį

Icon Insert Row

Įterpti eilutę

Pasirinkite Lentelė → Šalinti → Stulpelius.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Icon Delete Column

Šalinti stulpelį

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės.

Icon Object Properties

Objekto savybės

Icon Frame Properties

Kadro savybės

Meniu Formatas → Puslapio stilius → kortelė Teksto tinklelis, jeigu Azijos kalbos palaikymas yra įjungtas

Paremkite mus!