Meniu Formatas

Pasirinkite Formatas → Pastraipa → Inicialas skirtukas.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Drop Caps tab.

Pasirinkite Formatas → Pastraipa → Teksto skaidymas skirtuką.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Text Flow tab.

Pasirinkite komandą Taisa → Ieškoti ir keisti, spustelėkite mygtuką Formatas ir atverkite kortelę Teksto skaidymas.

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai (). Dešiniu pelės mygtuku paspauskite bet kurį pastraipos stilių. Pasirinkite Naujas → Sąlyga skirtuką.

Pasirinkite Stiliai → Įkelti stilius iš šablono

Stilių lange paspauskite viršutiniame dešiniajame kampe esančią piktogramą Stilių veiksmas. Pasirinkite submeniu Įkelti stilius iš šablono.

Skirtingi būdai atverti stiliai langą:

From the menu bar:

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius.

From the context menu:

Choose Page Style.

From the tabbed interface:

On the Layout tab, choose Page Margins or Page Size or Page Columns and click on More Options.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Page Style.

From toolbars:

Icon Page Style

Page Style

From the keyboard:

+ Shift + P

From the status bar:

Click on the Page Style area.

From the sidebar:

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Edit Style.

From the menu bar:

Choose menu Format - Title Page.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Title Page.

Choose Layout - Title Page.

From toolbars:

Icon Title Page

Title Page

Choose Format - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Edit Style - Outline & List tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Pasirinkite Formatas → Sekcijos → Parinktys mygtuką.

From the menu bar:

Choose Format - Columns.

Choose Format - Title Page, select the page style, click Edit.

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius → stulpeliai kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Skiltys kortelę.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - New/Edit Style - Columns tab.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Skiltys kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Sekcija → Stulpeliai skirtuką.

Pasirinkite Formatas → Sekcija → Parinktys mygtuką → Stulpeliai skirtuką.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Page Columns - More Options - Columns tab.

On the Layout menu and the Layout tab, choose Page Columns.

From toolbars:

Icon Page Columns

Page Columns

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius → Puslapinė išnaša kortelę.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Footnote tab.

Pasirinkite Įterpimas → Sekcija → Išnašos kortelę.

Pasirinkite Formatas → Sekcijos → Parinktys mygtukasIšnašos kortelę.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style (for Paragraph Styles).

  1. Pasirinkite Rodymas → Styliaiarba Stiliai → Valdyti stilius (), kad atvertumėte stilių skydelį.

  2. Spustelėkite rašmenų stiliaus piktogramą skydelio viršuje, tada pasirinkite rašmens stilių.

  3. Right-click to open context menu and choose New/Edit Style.

Rašmenų stiliaus piktograma

Rašmenų stiliaus piktograma

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style (for Frame Styles).

Choose View - Styles () - open context menu New/Edit Style (for List Styles).

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Rašant.

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas.

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Taikant.

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Taikyti ir taisyti pakeitimus.

PasirinkiteLentelė → Automatinio formatavimo stiliai (su žymekliu lentelėje).

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Sritisskirtuką.

Ant Paveikslo juostos (kai yra pasirinkti paveikslai), paspauskite

 Piktogramos paveikslų savybės

Paveikslų savybės

From the menu bar:

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu New/Edit Style - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.

From the context menu:

Choose Properties - Position and Size tab.

From the tabbed interface:

On the Image menu of the Image tab, choose Properties - Position and Size tab.

On the Object menu of the Object tab, choose Properties - Position and Size tab.

From the keyboard:

F4, then Position and Size tab.

From the status bar:

Click on the Selected Object Size area, Position and Size tab.

From the menu bar:

Choose Format - Wrap.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Teksto laužymas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Teksto laužymas → Taisyti → Teksto laužymas kortelę.

From the context menu:

Choose Wrap.

Choose Wrap - Edit - Wrap tab.

From the tabbed interface:

Choose Image - Wrap tab.

From the sidebar:

On the Properties panel, choose Wrap deck.

Pasirinkite Formatas → Teksto laužymas → Taisyti kontūrą.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Hipersaitas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Hipersaitas kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Hipersaitas kortelę.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Parinktys kortelę.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Parinktys kortelę.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - New/Edit Style - Options tab.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Parinktys kortelę.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Savybės → Paveikslas kortelę.

Pasirinkite komandą Formatas → Paveikslas → Savybės ir atverkite kortelę Makrokomanda.

Pasirinkite komandą Formatas → Kadras arba objektas → Savybės ir atverkite kortelę Makrokomanda.

Pasirinkite Priemonės → Autotekstas → Autotekstas (mygtukas) → Makrokomanda.

Pasirinkite Priemonės → Paveikslo žemėlapis → atverti kontekstinį meniuMakrokomanda.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys, atverkite kortelę Hipersaitas ir spustelėkite mygtuką Įvykiai.

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Lentelė kortelę.

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Stulpeliai kortelę.

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Teksto skaidymas kortelę.

Dešiniu pelės klavišu spustelkite lentelę ir pasirinkite Langelis.

Pasirinkite Lentelė → Sulieti langelius.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Icon Merge Cells

Sulieti langelius

Pasirinkite Lentelė → Skaidyti langelius.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Icon Unmerge Cells

From the menu bar:

Choose Table - Protect Cells.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Protect Cells.

From toolbars:

Icon Protect Cells

Protect Cells

From the menu bar:

Choose Table - Unprotect Cells.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Unprotect Cells.

Icon Unprotect Cells

Unprotect Cells

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteEilutė.

From the menu bar:

Choose Table - Size - Row Height.

From the context menu:

Choose Size - Row Height.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Row Height.

From the menu bar:

Choose Table - Size - Column Width.

From the context menu:

Choose Size - Column Width.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Column Width.

Pasirinkite Lentelė → Pažymėti → Eilutę.

From toolbars:

Icon Delete Rows

Delete Rows

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteStulpelis.

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteStulpelis → Plotis.

Pasirinkite Lentelė → Pažymėti → Stulpelį.

From the menu bar:

Pasirinkite Lentelė → Įterpti → Stulpelį.

Pasirinkite Lentelė → Įterpti → Eilutę.

From the context menu:

Choose Insert - Rows.

Choose Insert - Columns.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Insert Rows.

On the Table menu of the Table tab, choose Insert Columns.

From toolbars:

Icon Delete Column

Šalinti stulpelį

From the menu bar:

Choose Table - Select - Cell.

From the tabbed interface:

Choose Table - Select Cell.

From toolbars:

Icon Select Cell

Select Cell

From the sidebar:

Choose Properties - Table - Cell.

From the menu bar:

Choose Table - Select - Column.

From the tabbed interface:

Choose Table - Column.

From toolbars:

Icon Select Column

Select Column

From the sidebar:

Choose Properties - Table - Column.

From the menu bar:

Choose Table - Select - Row.

From the tabbed interface:

Choose Table - Row.

From toolbars:

Icon Select Row

Select Row

From the sidebar:

Choose Properties - Table - Row.

From the menu bar:

Choose Table - Select - Table.

From the tabbed interface:

Choose Table - Select Table.

From toolbars:

Icon Select Table

Select Table

From the sidebar:

Choose Properties - Table - Table.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės.

Icon Object Properties

Objekto savybės

Icon Frame Properties

Kadro savybės

Meniu Formatas → Puslapio stilius → kortelė Teksto tinklelis, jeigu Azijos kalbos palaikymas yra įjungtas

From the menu bar:

Choose Table - Delete - Table.

From the context menu:

Choose Delete - Table.

From toolbars:

Icon Delete Table

Delete Table

From the sidebar:

Choose Properties - Table - Delete Table.

From the menu bar:

Choose Table - Delete.

From the menu bar:

Choose Table - Select.

From the menu bar:

Choose Table - Size.

From the context menu:

Choose Size.

From toolbars:

Icon Table Size

Table Size

Paremkite mus!