Rodymo meniu

Pasirinkite Rodymas → Liniuotės → Liniuotės

Pasirinkite Rodymas → Teksto ribos.

Pasirinkite Rodymas → Lauko fonas

+F8

Pasirinkite Rodymas → Laukų vardai

+F9

Pasirinkite Rodymas → Žymių formatavimas

+F10

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Formatuoti ženklų piktogramas

Formatavimo ženklai

Choose View - Show Whitespace.

Icon Show Whitespace

Show Whitespace

Pasirinkite Rodymas → Tinklalapis

Mygtukų juostoje įgalinti

Žiniatinklio piktograma

Žiniatinklis

Pasirinkite Rodymas → Įprasta

Pasirinkite Rodymas → Paslėptos pastraipos

Paremkite mus!