Meniu „Taisa“

Pasirinkite Priemonės → Autotekstas

+F3

Spustelėti „Įterpimas“ mygtukų juostoje

piktograma

Autotekstas

Pasirinkite Taisa → Keisti duomenų bazę

Pasirinkite Taisa → Laukai

Pasirinkite Taisa → Išnašos

Pasirinkite Taisa → Nuoroda → Rodyklės Įrašas…

Atverkite kontekstinį meniu → pasirinkite Rodyklės įrašas

PasirinkiteFormatas → Sekcijos

PasirinkitePriemonės → Autotekstas → Pervadinti

Pasirinkite Taisa → Bibliografijos įrašas

Pasirinkite Taisa → Atrankos veiksena

Pasirinkite Taisa → Rodančiojo žymeklio veiksena

Paremkite mus!