Meniu „Taisa“

Pasirinkite Priemonės → Autotekstas

+F3

Spustelėti „Įterpimas“ mygtukų juostoje

Icon

Autotekstas

From the menu bar:

Choose Edit - Exchange Database

From the tabbed interface:

Choose Tools, open menu button and select Exchange Database.

From the menu bar:

Choose Edit - Fields.

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

From the context menu:

Edit Field

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Fields.

Choose References - Cross-references.

From toolbars:

Icon Cross-Reference

Cross-Reference

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2

Pasirinkite Taisa → Išnašos

Place the cursor in front of the index field, then choose Edit - Reference - Index Entry...

or right-click to open context menu - choose Edit Index Entry

PasirinkiteFormatas → Sekcijos

PasirinkitePriemonės → Autotekstas → Pervadinti

Pasirinkite Taisa → Bibliografijos įrašas

From the menu bar:

Choose Edit - Selection Mode

From the status bar:

Click the Selection area.

From the menu bar:

Choose Edit - Select Text.

From the menu bar:

Choose Select Text.

From the keyboard:

+ Shift + I

From the menu bar:

Choose Edit - Direct Cursor Mode

From the tabbed interface:

Choose Home - Home menu - Direct Cursor Mode.

From toolbars:

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode

From the menu bar:

Choose Edit - Go to Page.

From the tabbed interface:

Choose Home tab menu - Go to Page.

From toolbars:

Icon Go to Page

Go to Page

From the keyboard:

+ G

From the status bar:

Click on the Page number area.

Paremkite mus!