„LibreOffice“ formulių rengyklės funkcijos

Šiame skyriuje aprašomos svarbiausios „LibreOffice Math“ formulių rengyklės funkcijos ir galimybės.

Formulių rengyklėje „LibreOffice Math“ į rašomas formules lengva įterpti įvairių operacijų, funkcijų ženklus, tinkamai suformatuoti tekstą. Ženklus ir formatavimo komandas lengva parinkti ženklų polangyje tiesiog spustelint pele atitinkamus mygtukus. Žinyne pateikiama išsami formulių elementų rodyklė ir daug pavyzdžių.

Formulių rašymas

Formulės, kaip ir diagramos ar paveikslai, į dokumentą įterpiamos kaip objektai. Kai į dokumentą įterpiate formulę, automatiškai paleidžiama formulių rengyklė „LibreOffice Math“. Formulėms rašyti, taisyti ir formatuoti rengyklėje patiekiama daug įvairių operacijų ir funkcijų ženklų.

Formulės rinkimas tiesiogiai

Jei mokate „LibreOffice Math“ formulių rengyklėje naudojamą kalbą, formulę surinkti galima tiesiog dokumente. Pavyzdžiui, teksto dokumente surinkite formulę „a sup 2 + b sup 2 = c sup 2“. Pažymėkite formulės tekstą ir pasirinkite Įterpimas → Objektas → Formulė. Formulės tekstas bus paverstas suformatuota formule.

note

Skaičiavimai pagal užrašytas formules nebus atliekami. „LibreOffice Math“ yra formulių rengyklė, skirta formulėms rašyti ir atvaizduoti, o ne skaičiavimų programa. Skaičiavimams naudokite skaičiuoklę, o paprastus skaičiavimus galima atlikti ir naudojant tekstų rengyklės skaičiavimo funkciją.


Formulių rašymas komandų polangyje

„LibreOffice Math“ formulių rengyklės komandų lange galima rašyti ir taisyti formules. Renkant formulių tekstą komandų lange, suformatuota formulė atvaizduojama dokumente. Kad būtų paprasčiau susiorientuoti rašant ilgas ir sudėtingas formules, naudokite formulės žymeklio funkciją, įgalinamą iš mygtukų juostos Priemonės. Kai ši funkcija įgalinta, formulėje pažymima vieta, atitinkanti žymeklio vietą komandų lange.

Rašmenys

Galima sukurti savitus rašmenis arba importuoti juos iš kitų šriftų. Naujus rašmenis galima įtraukti į numatytąjį „LibreOffice Math“ rašmenų katalogą arba sukurti naujus katalogus. Programoje taip pat pateikiama daugybė specialiųjų rašmenų.

Formulių rinkimas iš kontekstinio meniu

Kad rinkti formules būtų lengviau, naudokite kontekstinius meniu, atveriamus spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu. Formulių rašymą ypač palengvina komandų polangio kontekstinis meniu. Šiame kontekstiniame meniu yra visos komandos ir operacijų ženklai, o juos lengvai galima įterpti į formulę spustelėjus pele, užuot rinkus komandų polangyje klaviatūra.

Paremkite mus!