Priemonių juosta

Priemonių juostoje pateikiamos dažnai naudojamos programos funkcijos.

Padidinti

Formulės rodymo mastelis padidinamas 25%. Esamas mastelio koeficientas rodomas būsenos juostoje. Mastelį nustatyti galima ir iš būsenos juostos kontekstinio meniu. Formulės srities kontekstiniame meniu taip pat yra komandos masteliui keisti.

Piktograma

Padidinti

Sumažinti

Formulės rodymo mastelis sumažinamas 25%. Esamas mastelio koeficientas rodomas būsenos juostoje. Mastelį nustatyti galima ir iš būsenos juostos kontekstinio meniu. Formulės srities kontekstiniame meniu taip pat yra komandos masteliui keisti.

Piktograma

Sumažinti

100 %

Displays the document at its actual size.

Piktograma

100%

Rodyti viską

Formulė rodoma didžiausiu galimu masteliu taip, kad visa formulė būtų matoma. Formulės mastelis sumažinamas arba padidinamas, kad į matomą formulės sritį tilptų visi formulės elementai. Esamas mastelio koeficientas rodomas būsenos juostoje. Mastelį nustatyti galima ir iš būsenos juostos kontekstinio meniu. Formulės srities kontekstiniame meniu taip pat yra komandos masteliui keisti. Mastelio keitimo komandos ir mygtukai rodomi tik formulių rengyklės dokumentuose, o ne įterptiems formulių objektams.

Piktograma

Rodyti viską

Atnaujinti

Šia komanda atnaujinamas dokumento lange rodomas formulės vaizdas.

Atlikus pakeitimus komandų polangyje formulės vaizdas atnaujinamas automatiškai, jei įgalinta parinktis Savaiminis vaizdo atnaujinimas.

Piktograma

Atnaujinti

Formulės žymeklis

Šiuo priemonių juostos mygtuku galima aktyvinti arba išjungti formulės žymeklį. Kai formulės žymeklis aktyvintas, formulės vieta, atitinkanti žymeklio vietą komandų polangyje, apvedama rėmeliu.

Piktograma

Formulės žymeklis

Rašmenys

Atveriamas rašmenų dialogo langas, kuriame galima parinkti į formulę norimą įterpti rašmenį.

Piktograma

Rašmenys

Paremkite mus!