Priemonių juosta

Priemonių juostoje pateikiamos dažnai naudojamos programos funkcijos.

Padidinti

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Icon Zoom In

Padidinti

Sumažinti

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Icon Zoom Out

Sumažinti

100 %

Displays the document at its actual size.

Icon Zoom 100%

100%

Rodyti viską

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Icon Show All

Rodyti viską

Atnaujinti

Šia komanda atnaujinamas dokumento lange rodomas formulės vaizdas.

Atlikus pakeitimus komandų polangyje formulės vaizdas atnaujinamas automatiškai, jei įgalinta parinktis Savaiminis vaizdo atnaujinimas.

Icon Update

Atnaujinti

Formulės žymeklis

Šiuo priemonių juostos mygtuku galima aktyvinti arba išjungti formulės žymeklį. Kai formulės žymeklis aktyvintas, formulės vieta, atitinkanti žymeklio vietą komandų polangyje, apvedama rėmeliu.

Icon Formula Cursor

Formulės žymeklis

Rašmenys

Atveriamas rašmenų dialogo langas, kuriame galima parinkti į formulę norimą įterpti rašmenį.

Icon Symbols

Rašmenys

Paremkite mus!