Langas

Šiame meniu galima pasirinkti komandą naujam programos langui atverti arba peržiūrėti atvertų langų sąrašą.

Naujas langas

Opens a new window that displays the contents of the current window. You can now view different parts of the same document at the same time.

Užverti langą

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

Dokumentų sąrašas

Lists the currently open documents. Select the name of a document in the list to switch to that document.

Paremkite mus!