Priemonės

Šiame meniu esančiomis komandomis galima atverti rašmenų parinkimo ir įterpimo dialogo langą, iš failo arba iškarpinės importuoti formulę. Taip pat čia yra komandos naudotojo sąsajai ar programos parinktims keisti.

Rašmenys

Atveriamas rašmenų dialogo langas, kuriame galima parinkti į formulę norimą įterpti rašmenį.

Importuoti formulę

Šia komanda atveriamas dialogo langas formulėms importuoti.

Importuoti „MathML“ iš iškarpinės

Šia komanda iškarpinėje esantis „MathML“ tekstas paverčiamas „StarMath“ kalbos tekstu ir įterpiamas žymeklio vietoje.

Sąranka

Sąrankos lange galima savaip pritaikyti „LibreOffice“ meniu, kontekstinius meniu, sparčiuosius klavišus, mygtukų juostas ir įvykiams priskirtas makrokomandas.

Parinktys

Šia komanda atveriamas dialogo langas programos parinktims keisti.

Paremkite mus!