Formatas

Šiame meniu yra komandos, reikalingos formulėms formatuoti.

Šriftai

Čia nustatomi šriftai, kurie bus taikomi formulių elementams.

Šrifto dydis

Šiame dialogo lange nustatomas formulių teksto dydis – parenkamas bazinis šrifto dydis, o visų formulių elementų dydis bus nustatomas santykinai šio bazinio dydžio atžvilgiu.

Tarpo reguliavimas

Šiame dialogo lange nustatomi tarpai tarp formulių elementų. Tarpų dydis išreiškiamas santykiniu dydžiu dialogo lange Formatas → Teksto dydis nurodyto bazinio šrifto dydžio atžvilgiu.

Lygiuotė

Lygiuotę galima nustatyti formulėms iš kelių eilučių arba formulėms, kurių vienoje eilutėje yra keletas elementų. Formules iš kelių eilučių galima užrašyti komandų polangyje naudojant komandą NEWLINE naujai eilutei pradėti.

Teksto veiksena

Šia komanda įgalinama arba išjungiama teksto veiksena. Teksto veiksenoje formulių aukštis pritaikomas prie teksto eilutės aukščio.

Paremkite mus!