Rodymas

Šio meniu komandomis nustatomas mastelis ir parenkami rodytini lango elementai. Daugumą komandų polangyje renkamų komandų galima įterpti ir pele spustelėjus mygtuką ženklų skydelyje, kuris atveriamas šio meniu komanda Rodymas → Ženklai.

Mastelis

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Padidinti

Formulės rodymo mastelis padidinamas 25%. Esamas mastelio koeficientas rodomas būsenos juostoje. Mastelį nustatyti galima ir iš būsenos juostos kontekstinio meniu. Formulės srities kontekstiniame meniu taip pat yra komandos masteliui keisti.

Sumažinti

Formulės rodymo mastelis sumažinamas 25%. Esamas mastelio koeficientas rodomas būsenos juostoje. Mastelį nustatyti galima ir iš būsenos juostos kontekstinio meniu. Formulės srities kontekstiniame meniu taip pat yra komandos masteliui keisti.

Rodyti viską

Formulė rodoma didžiausiu galimu masteliu taip, kad visa formulė būtų matoma. Formulės mastelis sumažinamas arba padidinamas, kad į matomą formulės sritį tilptų visi formulės elementai. Esamas mastelio koeficientas rodomas būsenos juostoje. Mastelį nustatyti galima ir iš būsenos juostos kontekstinio meniu. Formulės srities kontekstiniame meniu taip pat yra komandos masteliui keisti. Mastelio keitimo komandos ir mygtukai rodomi tik formulių rengyklės dokumentuose, o ne įterptiems formulių objektams.

Atnaujinti

Šia komanda atnaujinamas dokumento lange rodomas formulės vaizdas.

Atlikus pakeitimus komandų polangyje formulės vaizdas atnaujinamas automatiškai, jei įgalinta parinktis Savaiminis vaizdo atnaujinimas.

Savaiminis vaizdo atnaujinimas

Automatiškai atnaujinamas formulės vaizdas ją pakeitus. Jei ši parinktis nebus įgalinta, formulė bus atnaujinama tik pasirinkus Rodymas → Atnaujinti arba paspaudus klavišą F9.

Ženklai

Čia pateikiamas visų operacijų ženklų, funkcijų, rašmenų ir formatavimo komandų, kurias galima panaudoti formulėse, sąrašas.

Būsenos juosta

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Visas ekranas

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Paremkite mus!