Rodymas

Šio meniu komandomis nustatomas mastelis ir parenkami rodytini lango elementai. Daugumą komandų polangyje renkamų komandų galima įterpti ir pele spustelėjus mygtuką ženklų skydelyje, kuris atveriamas šio meniu komanda Rodymas → Ženklai.

Mastelis

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Padidinti

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Sumažinti

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Rodyti viską

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Atnaujinti

Šia komanda atnaujinamas dokumento lange rodomas formulės vaizdas.

Atlikus pakeitimus komandų polangyje formulės vaizdas atnaujinamas automatiškai, jei įgalinta parinktis Savaiminis vaizdo atnaujinimas.

Savaiminis vaizdo atnaujinimas

Automatiškai atnaujinamas formulės vaizdas ją pakeitus. Jei ši parinktis nebus įgalinta, formulė bus atnaujinama tik pasirinkus Rodymas → Atnaujinti arba paspaudus klavišą F9.

Ženklai

Čia pateikiamas visų operacijų ženklų, funkcijų, rašmenų ir formatavimo komandų, kurias galima panaudoti formulėse, sąrašas.

Būsenos juosta

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Visas ekranas

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Paremkite mus!