Taisa

Šio meniu komandos naudojamos formulėms taisyti. Be bendrųjų komandų (pvz., kopijavimo) čia yra ir tik „LibreOffice“ formulių rengyklei būdingų komandų, skirtų vietaženkliams ar klaidoms ieškoti.

Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Atstatyti

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

IÅ¡kirpti

Atranka pašalinama ir nukopijuojama į iškarpinę.

Kopijuoti

Atranka nukopijuojama į iškarpinę.

Įdėti

Iškarpinės turinį įterpia į žymeklio vietą juo pakeisdamas visą pažymėtą tekstą ir objektus.

Pažymėti viską

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Kitas vietaženklis

Žymeklis perkeliamas ties kitu vietaženkliu (į dešinę).

Ankstesnis vietaženklis

Žymeklis perkeliamas ties ankstesniu vietaženkliu (į kairę).

Kita klaida

Žymeklis perkeliamas ties kita klaida (į dešinę).

Ankstesnė klaida

Žymeklis perkeliamas ties ankstesne klaida (į kairę).

Paremkite mus!