Failas

Šiame meniu yra bendrosios darbo su formulių dokumentais komandos, skirtos dokumentams atverti, įrašyti, spausdinti ir pan.

Naujas

Sukuriamas naujas „LibreOffice“ dokumentas.

Atverti

Atveriamas arba importuojamas vietinis arba nuotolinis failas.

Vėliausi dokumentai

Išvardijami paskiausiai naudoti failai. Paspauskite vardą failo, kurį norite atverti.

Vedikliai

Vedikliais paprasta pažingsniui kurti tarnybinius ir asmeninius laiškus, faksimiles, darbotvarkes, pateiktis ir kt.

Užverti

Užveria dokumentą nebaigiant programos.

Įrašyti

Įrašomas veikiamasis dokumentas.

Įrašyti kaip

Veikiamasis dokumentas įrašomas kitoje vietoje, kitokiu failo vardu ar kitokio tipo failu.

Įrašyti viską

Įrašomi visi programos „LibreOffice“ koreguoti dokumentai.

Įkelti iš naujo

Replaces the current document with the last saved version.

Versijos

Čia galima įrašyti ir tvarkyti skirtingas veikiamojo dokumento versijas tame pačiame faile. Dokumento versijas galima atverti, pašalinti, lyginti tarpusavyje.

Eksportuoti

Įrašo esamą dokumentą kitu vardu ir formatu Jūsų nurodytu adresu.

Siųsti

Siunčia dabartinio dokumento kopiją skirtingoms programoms.

Savybės

Parodomos veikiamojo dokumento savybės, pavyzdžiui, dokumento statistika ar data, kada failas sukurtas.

Spausdinti

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Spausdintuvo nuostatos

Pasirinkite numatytąjį spausdintuvą dabartiniam dokumentui.

Baigti darbą su „LibreOffice“

Užveriamos visos „LibreOffice“ programos ir primenama, kad reikia įrašyti pakeitimus. Šios komandos nėra MacOS sistemose.

Paremkite mus!