Formulių dalių jungimas skliaustais

Trupmenų įterpimas į formules

Kai trupmenos skaitiklis arba vardiklis yra sandaugos, sumos ar kitoks reiškinys, visus kartu rašytinus ženklus ir reikšmes reikia apskliausti.

Naudokite tokią trupmenų sintaksę:

{a + c} over 2 = m

arba

m = {a + c} over 2

Paremkite mus!