Numatytųjų požymių keitimas

A galima pakeisti numatytąjį formatavimą „LibreOffice“ formulių rengyklėje?

Kai kurios formulių dalys visuomet rašomos pusjuodžiu šriftu arba kursyvu.

Šiuos požymius galima pakeisti rezervuotais žodžiais „nbold“ ir „nitalic“. Pavyzdžiui:

a + b

nitalic a + bold b.

Antrojoje formulėje raidė „a“ nebus rašoma kursyvu, o raidė „b“ bus pusjuodė. Pliuso ženklo požymių tokiu būdu pakeisti negalima.

Paremkite mus!