Formulių dalių lygiavimas rankiniu būdu

Kaip sparčiai sulygiuoti rašmenis „LibreOffice“ formulių rengyklėje?

Kad tai atliktumėte, reikės sukurti tuščias grupes ir tuščias teksto eilutes. Jos neužima vietos, bet yra reikalingos norimai lygiuotei aprašyti.

Tuščiai grupei sukurti komandų lange surinkite riestinių skliaustų porą {}. Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip dviejose eilutėse pliuso ženklus išlaikyti vieną po kitu, nors viršutinėje eilutėje įvesta vienu rašmeniu mažiau:

a+a+a+{} newline {}{}{}{}{}a+a+a+a

Tuščiomis teksto eilutėmis formules ir tekstą galima sulygiuoti palei kairįjį kraštą. Tuščia teksto eilutė sukuriama paprastųjų kabučių pora "". Atkreipkite dėmesį, kad tam netiks tikros tipografinės kabutės.

"Kitas pavyzdys." newline a+b newline ""c-d

Paremkite mus!