Formulių rengyklės spartieji klavišai

Šiame skyriuje aprašomi išskirtiniai formulių rengyklės spartieji klavišai.

Formulių rengyklėje taip pat veikia ir bendrieji „LibreOffice“ spartieji klavišai.

Spartieji klavišai formulėms rašyti

Šie spartieji klavišai atitinka komandas iš meniu Taisa ir Rodymas.

F3

Kita klaida

Lyg2+F3

Ankstesnė klaida

F4

Kitas vietaženklis

Lyg2+F4

Ankstesnis vietaženklis

F9

Atnaujinti

Veiksmai ženklų polangyje

Rodyklė kairėn arba dešinėn

Pažymimas kairiau arba dešiniau esantis ženklas.

Įvedimo klavišas

Pažymėto ženklo komanda įterpiama komandų polangyje.

Tab

Židinys perkeliamas iš ženklų grupių sąrašo laukelio ties pirmu parinktos grupės ženklu ir atvirkščiai.

Lyg2+Tab

Židinys perkeliamas iš ženklų grupių sąrašo laukelio ties paskutiniu parinktos grupės ženklu ir atvirkščiai.

Paremkite mus!