Formulės žymeklis

Šiuo priemonių juostos mygtuku galima aktyvinti arba išjungti formulės žymeklį. Kai formulės žymeklis aktyvintas, formulės vieta, atitinkanti žymeklio vietą komandų polangyje, apvedama rėmeliu.

Icon Formula Cursor

Formulės žymeklis

Taip pat, jei spustelėsite kurioje nors formulės vietoje dokumente, žymeklis į atitinkamą vietą bus perkeltas ir komandų polangyje.

Dokumente rašmenį ar ženklą spustelėjus dukart, komandų lange žymeklis perkeliamas į atitinkamą vietą ir pažymimas atitinkamas rašmuo ar ženklas.

Paremkite mus!