Formulės importas iš failo

Šia komanda atveriamas dialogo langas formulėms importuoti.

Įterpimo langas atrodo taip pat, kaip ir failo atvėrimo dialogo langas, atveriamas iš meniu Failas. Iš įterpimo dialogo lango galima įkelti faile įrašytą formulę, po to ją atvaizduoti ir taisyti komandų polangyje.

Importuoti galima ir kitomis programomis parengtus „MathML“ failus. „MathML“ pirminiame tekste turi būti aprašytas elementas math, turintis požymį xmlns, kurio reikšmė „http://www.w3.org/1998/Math/MathML“. „MathML“ ir „StarMath“ kalbos nėra visiškai suderinamos, todėl importuotą formulę rekomenduojama atidžiai peržiūrėti. Daugiau apie „MathML“ kalbą galima sužinoti jos specifikacijos tinklalapyje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Importuoti formulę


„MathML“ importas iš iškarpinės

Šia komanda iškarpinėje esantis „MathML“ tekstas paverčiamas „StarMath“ kalbos tekstu ir įterpiamas žymeklio vietoje.

Jei vertimas į „StarMath“ nepavyksta, nieko neįterpiama.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Importuoti „MathML“ iš iškarpinės


Ši komanda skirta tik „MathML“ tekstui įterpti. Jei iškarpinėje yra nukopijuotas „LibreOffice Math“ formato formulės tekstas, įterpkite jį naudodami komandą Įdėti iš meniu Taisa.

Paremkite mus!