Rašmenys

Atveriamas rašmenų dialogo langas, kuriame galima parinkti į formulę norimą įterpti rašmenį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Rašmenys

Priemonių juostoje spustelėkite mygtuką

Icon Symbols

Rašmenys


Rašmenų aibė

Visi rašmenys grupuojami į rašmenų aibes. Iš šio išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite norimą rašmenų aibę. Tos aibės rašmenys bus rodomi žemiau esančiame laukelyje.

Pažymėjus vieną rašmenį, jo komanda rodoma po rašmenų sąrašu, o didesnis rašmens vaizdas – peržiūros laukelyje dešinėje. Atminkite, kad rašmens komandą komandų polangyje reikia surinkti tiksliai taip, kad ji rodoma čia (didžiosios ir mažosios raidės laikomos skirtingomis).

Jei norite įterpti rašmenį į formulę, pažymėkite jį sąraše ir spustelėkite mygtuką Įterpti. Rašmens komanda bus įterpta į formulės tekstą komandų polangyje.

Keisti

Spustelėjus šį mygtuką atveriamas rašmenų keitimo dialogo langas.

Taikyti

Parinktos ar pakeistos reikšmės pritaikomos neužveriant dialogo lango.

Paremkite mus!