Teksto veiksena

Šia komanda įgalinama arba išjungiama teksto veiksena. Teksto veiksenoje formulių aukštis pritaikomas prie teksto eilutės aukščio.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Teksto veiksena


Paremkite mus!