Lygiuotė

Lygiuotę galima nustatyti formulėms iš kelių eilučių arba formulėms, kurių vienoje eilutėje yra keletas elementų. Formules iš kelių eilučių galima užrašyti komandų polangyje naudojant komandą NEWLINE naujai eilutei pradėti.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Lygiuotė


Lygiuotės dialogo langas

Horizontalioji

Šioje parinkčių grupėje nurodoma kelių eilučių formulių horizontalioji lygiuotė.

Kairinė

Pažymėti formulės elementai sulygiuojami pagal kairįjį kraštą.

Tip Icon

Tekstas visada lygiuojamas kairėje.


Centrinė

Formulės elementai sulygiuojami centre.

Dešininė

Formulės elementai sulygiuojami pagal dešinįjį kraštą.

Numatyta

Spustelėkite šį mygtuką, jei atliktus pakeitimus norite įrašyti numatytaisiais visoms naujai rašomoms formulėms. Programa paprašys patvirtinti tokį ketinimą.

Numatytųjų nuostatų įrašymo dialogo langas

Paremkite mus!