Tarpo reguliavimas

Šiame dialogo lange nustatomi tarpai tarp formulių elementų. Tarpų dydis išreiškiamas santykiniu dydžiu dialogo lange Formatas → Teksto dydis nurodyto bazinio šrifto dydžio atžvilgiu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Tarpo reguliavimas


Tarpo reguliavimo dialogo langas

Iš mygtuku Kategorija išskleidžiamo meniu pasirinkite formulių elementus, kuriems norite nustatyti tarpus. Dialogo lange rodomos parinktys priklauso nuo pasirinktos kategorijos. Peržiūros laukelyje rodoma, kuris tarpas reguliuojamas aktyvintu parinkties laukeliu.

Kategorija

Šiuo mygtuku parenkama formulių elementų, kurių tarpus norima reguliuoti, kategorija.

Tarpai

Nustatomi tarpai tarp kintamųjų ir operacijų ženklų, tarpai tarp eilučių, taip pat tarpas pošaknyje.

Tarpai

Nustatomi tarpai tarp kintamųjų ir operacijų ženklų.

Tarpai tarp eilučių

Nustatomi tarpai tarp eilučių.

Tarpas pošaknyje

Nustatomas tarpas tarp šaknies ženklo ir pošakninio reiškinio.

Indeksai

Nustatomi tarpai iki viršutinių ir apatinių indeksų.

Viršutinis indeksas

Nustatomas tarpas iki viršutinio indekso.

Apatinis indeksas

Nustatomas tarpas iki apatinio indekso.

Trupmenos

Nustatomas tarpas tarp trupmenos brūkšnio ir skaitiklio arba vardiklio.

Skaitiklis

Nustatomas tarpas tarp trupmenos brūkšnio ir skaitiklio.

Vardiklis

Nustatomas tarpas tarp trupmenos brūkšnio ir vardiklio.

Trupmenos brūkšnys

Nustatomas trupmenos brūkšnio ilgis ir storis.

Ilgis

Nustatomas trupmenos brūkšnio ilgis.

Storis

Nustatomas trupmenos brūkšnio storis.

Ribos

Nustatomas tarpas tarp sumos ženklo ir rėžių.

Viršutinis rėžis

Nustatomas tarpas tarp sumos ženklo ir viršutinio rėžio.

Apatinis rėžis

Nustatomas tarpas tarp sumos ženklo ir apatinio rėžio.

Skliaustai

Nustatomi tarpai tarp skliaustų ir reiškinio skliaustuose.

Virš rašmens

Nustatomas vertikalus atstumas tarp reiškinio skliaustuose viršaus ir paties skliausto viršaus.

Iki rašmens

Nustatomas horizontalus atstumas tarp reiškinio skliaustuose ir paties skliausto.

Skliaustelių dydis

Kai parinktis pažymėta, keičiamas visų tipų skliaustų dydis. Jei tuomet komandų polangyje įvesite ( a over b), skliaustai bus tokio aukščio, kaip ir reiškinys juose. Paprastai tokį rezultatą gautumėte surinkę left ( a over b right ).

Kitimas

Reguliuojamas skliaustų aukštis virš reiškinio. Kai nustatyta reikšmė 0, skliaustų aukštis yra toks pats, kaip ir reiškinio juose. Kuo didesnė reikšmė nustatoma šiame laukelyje, tuo didesnis atstumas bus tarp reiškinio skliaustuose viršaus ir pačių skliaustų viršaus. Šią reikšmę galima nurodyti tik tuomet, kai pažymėta parinktis Skliaustelių dydis.

Matricos

Nustatomas santykinis tarpo tarp matricos elementų dydis.

Tarpai tarp eilučių

Nustatomi tarpai tarp matricos eilučių.

Tarpai tarp stulpelių

Nustatomi tarpai tarp matricos stulpelių.

Simboliai

Nustatomas tarpas iki simbolių rašmenų atžvilgiu.

Aukštis

Nustatomas simbolio aukštis bazinės linijos atžvilgiu.

Tarpas iki rašmens

Nustatomas mažiausias atstumas tarp simbolio ir rašmens.

Ženklai

Nustatomi tarpai tarp operacijų ženklų ir kintamųjų arba skaičių.

Aukštis

Nustatomas atstumas nuo rašmens iki operacijos ženklo viršaus.

Tarpas iki rašmens

Nustatomas horizontalus atstumas nuo operacijos ženklo iki rašmens.

Paraštės

Aplink formulę nustatomos paraštės. Tokia galimybė ypač naudinga, kai formulę reikia įterpti į teksto dokumentą „LibreOffice Writer“ rengyklėje. Nerekomenduojama nustatyti reikšmės 0 – šitaip bus sunkiau įskaitomas tekstas, esantis aplink formulę.

Kairėje

Nustatoma kairioji paraštė tarp formulės ir teksto.

Dešinėje

Nustatoma dešinioji paraštė tarp formulės ir teksto.

Viršuje

Nustatoma viršutinė paraštė tarp formulės ir teksto.

Apačioje

Nustatoma apatinė paraštė tarp formulės ir teksto.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Numatyta

Spustelėkite šį mygtuką, jei atliktus pakeitimus norite įrašyti numatytaisiais visoms naujai rašomoms formulėms. Programa paprašys patvirtinti tokį ketinimą.

Numatytųjų nuostatų įrašymo dialogo langas

Paremkite mus!