Šriftai

Čia nustatomi šriftai, kurie bus taikomi formulių elementams.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Formatas → Šriftai


Šriftų tipų dialogo langas

Formulių šriftai

Šriftus galima nustatyti įvairiems formules sudarantiems elementams: kintamiesiems, funkcijoms, skaičiams ar paprastam tekstui.

Šriftų dialogo lango išskleidžiamųjų sąrašų laukeliuose rodomi numatytieji visų elementų šriftai. Jei numatytąjį šriftą norite pakeisti kitu, spustelėkite mygtuką Keisti, tuomet pasirinkite norimą elemento tipą. Atsivėrusiame naujame dialogo lange parinkite norimą šriftą ir norimus jo požymius, tuomet spustelėkite Gerai. Jei pakeitimus norite nustatyti numatytaisiais, spustelėkite mygtuką Numatyta.

note

Jei atskiras teksto atkarpas norite rašyti kitu šriftu, nei likusį tekstą, komandų polangyje naudokite komandą font.


Kintamieji

Čia parenkamas formulių kintamųjų šriftas. Pavyzdžiui, formulėje x=SIN(y), x ir y yra kintamieji, tad jiems bus pritaikytas čia parinktas šriftas.

Funkcijos

Čia galima nustatyti funkcijų pavadinimų ir savybių šriftą. Pavyzdžiui, formulėje x=SIN(y) funkcija yra =SIN( ).

Skaičiai

Čia parinkite šriftą, kuris bus taikomas formulėse esantiems skaičiams.

Tekstas

Čia nustatomas formulėje esančio teksto šriftas.

Naudotojo apibrėžti šriftai

Šioje šriftų dialogo lango parinkčių grupėje nurodomi šriftai, taikytini kitiems formulių elementams. Galimi trijų tipų šriftai: su užraitais, be užraitų ir lygiaplotis. Bet kuriam tipui galima priskirti kitą, bet kurį kompiuteryje įdiegtą, šriftą. Pasirinkite atitinkamą mygtuku Keisti išskleidžiamo meniu komandą, kad galėtumėte įtraukti naują šriftą į išskleidžiamąjį sąrašą.

Šie naudotojo apibrėžti šriftai bus naudojami tuomet, kai komandų polangyje įvesite komandą font kitokiam šriftui nustatyti.

Su užraitais

Čia parenkamas šriftas, kuris formulėje bus nurodomas komanda font serif. Užraitai – trumpos gulsčios uodegėlės rašmens piešinio viršuje ir apačioje. Tokio šrifto pavyzdys – Times New Roman. Užraitai gali paspartinti skaitymą, nes jie padeda išlaikyti skaitančiojo žvilgsnį tiesioje linijoje.

Be užraitų

Čia parenkamas šriftas, kuris formulėje bus nurodomas komanda font sans.

Lygiaplotis

Čia parenkamas šriftas, kuris formulėje bus nurodomas komanda font fixed.

Keisti

Šiuo mygtuku išskleidžiamame meniu pasirinkus formulių elementų kategoriją atveriamas šriftų dialogo langas, kuriame galima nustatyti šriftą formulių elementų kategorijai arba naudotojo apibrėžtų šriftų tipams.

Numatyta

Spustelėkite šį mygtuką, jei parinktus šriftus norite įrašyti numatytaisiais visoms naujai rašomoms formulėms. Patvirtinkite ketinimą spustelėdami mygtuką Taip.

Numatytųjų nuostatų įrašymo dialogo langas

Paremkite mus!