Simboliai

Parodomi įvairūs matematiniai simboliai.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite komandų lango kontekstinį meniu ir pasirinkite Simboliai

Pasirinkite Rodymas → Ženklai, tuomet ženklų polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite grupę Simboliai.


Simboliai

Dalinės išvestinės ženklo piktograma

Dalinės išvestinės ženklas

Įterpiamas dalinės išvestinės ženklas. Komandų polangyje galima surinkti partial.

Begalybės ženklo piktograma

Begalybė

Įterpiamas begalybės ženklas. Komandų polangyje galima surinkti infinity arba infty.

Nabla piktograma

Nabla

Įterpiamas „nabla“ ženklas. Komandų polangyje galima surinkti nabla.

Egzistavimo ženklo piktograma

Egzistavimo ženklas

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: exists

Neegzistavimo ženklo piktograma

Neegzistavimo ženklas

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: notexists

Ženklo „kiekvienas“ piktograma

Kiekvienas

Įterpiamas ženklas „kiekvienas“. Komandų polangyje galima surinkti forall.

H su brūkšniu piktograma

h su brūkšniu

Įterpiamas h su brūkšniu ženklas. Komandų polangyje galima surinkti hbar.

Lambda su brūkšniu piktograma

Lambda su brūkšniu

Įterpiamas lambda su brūkšniu ženklas. Komandų polangyje galima surinkti lambdabar.

Realiosios dalies ženklo piktograma

Realioji dalis

Įterpiamas realiosios kompleksinio skaičiaus dalies ženklas. Komandų polangyje galima surinkti re.

Menamosios dalies ženklo piktograma

Menamoji dalis

Įterpiamas menamosios kompleksinio skaičiaus dalies ženklas. Komandų polangyje galima surinkti im.

Vejerštraso p piktograma

Vejerštraso p

Įterpiamas Vejerštraso p funkcijos ženklas. Komandų polangyje galima surinkti wp.

Rodyklės kairėn piktograma

Rodyklė kairėn

Įterpiama rodyklė kairėn. Komandų polangyje galima surinkti leftarrow.

Rodyklės dešinėn piktograma

Rodyklė dešinėn

Įterpiama rodyklė dešinėn. Komandų polangyje galima surinkti rightarrow.

Rodyklės aukštyn piktograma

Rodyklė aukštyn

Įterpiama rodyklė aukštyn. Komandų polangyje galima surinkti uparrow.

Rodyklės žemyn piktograma

Rodyklė žemyn

Įterpiama rodyklė žemyn. Komandų polangyje galima surinkti downarrow.

Taškelių apačioje piktograma

Taškeliai apačioje

Įterpiami trys taškeliai apačioje (daugtaškis). Komandų polangyje galima surinkti dotslow.

Taškelių viduryje piktograma

Taškeliai viduryje

Įterpiami trys taškeliai (daugtaškis) eilutės viduryje. Komandų polangyje galima surinkti dotsaxis.

Vertikalių taškelių piktograma

Vertikalūs taškeliai

Įterpiami trys vertikalūs taškeliai (vertikalus daugtaškis). Komandų polangyje galima surinkti dotsvert.

Įstrižų taškelių aukštyn piktograma

Įstriži taškeliai aukštyn

Įterpiami trys įstriži taškeliai aukštyn. Komandų polangyje galima surinkti dotsup arba dotsdiag.

Įstrižų taškelių žemyn piktograma

Įstriži taškeliai žemyn

Įterpiami trys įstriži taškeliai žemyn. Command for the Commands window: dotsdown.

Komandų polangyje surinkus backepsilon į formulę įterpiama atvirkščia raidė epsilon.

Vietaženklį į formulę galima įterpti Komandų polangyje surinkus <?>.

Paremkite mus!