Simbolio padėtys

Įvedama komanda

Piktograma ženklų skydelyje

Reikšmė

lsup

Piktograma

Viršutinis indeksas kairėje

csup

Piktograma

Viršutinis indeksas centre

^ arba sup, arba rsup

Piktograma

Viršutinis indeksas dešinėje (laipsnis)

binom

Piktograma

Vertikalusis 2 elementų dėklas

newline

Piktograma

Nauja eilutė

lsub

Piktograma

Apatinis indeksas kairėje

csub

Piktograma

Apatinis indeksas centre

_ arba sub arba rsub

Piktograma

Apatinis indeksas dešinėje

stack{...}

Piktograma

Vertikalusis dėklas

`

Piktograma

Siauras tarpas

alignl

Piktograma

Kairinė lygiuotė

alignc

Piktograma

Centrinė lygiuotė

alignr

Piktograma

Dešininė lygiuotė

matrix{...}

Piktograma

Matricinis dėklas

~

Piktograma

Platus tarpas

nospace{e1 e2 ...}

Tarp elementų nepaliekamas tarpas


Simbolio padėtys

LibreOffice Math“ rengykle rašomose formulėse galima naudoti komandas įvairiems formatams ir simbolių padėtims nustatyti. Pasirinkus atitinkamą ženklų grupę, visos simbolių padėčių parinktys parodomos apatinėje ženklų polangio dalyje. Tas pačias parinktis galima pritaikyti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Paremkite mus!