Skliaustai

Įvedama komanda

Piktograma ženklų skydelyje

Reikšmė

(...)

Piktograma

Lenktiniai kairysis ir dešinysis skliaustai

[...]

Piktograma

Laužtiniai kairysis ir dešinysis skliaustai

ldbracket ... rdbracket

Piktograma

Dvigubi laužtiniai kairysis ir dešinysis skliaustai

lline ... rline

Piktograma

Kairioji ir dešinioji vertikalios linijos

ldline ... rdline

Piktograma

Kairioji ir dešinioji dvigubos vertikalios linijos

lbrace ... rbrace

Piktograma

Riestiniai kairysis ir dešinysis skliaustai

langle ... rangle

Piktograma

Kampiniai kairysis ir dešinysis skliaustai

langle ... mline ... rangle

Piktograma

Kairysis ir dešinysis funkcijos skliaustai

{...}

Piktograma

Kairysis ir dešinysis grupavimo skliaustai. Šie skliaustai nerodomi dokumente ir neužima vietos.

left( ... right)

Piktograma

Keičiamo dydžio lenktiniai skliaustai

left[ ... right]

Piktograma

Keičiamo dydžio laužtiniai skliaustai

left ldbracket ... right rdbracket

Piktograma

Keičiamo dydžio dvigubi laužtiniai skliaustai

left lbrace ... right rbrace

Piktograma

Keičiamo dydžio riestiniai skliaustai

left lline ... right rline

Piktograma

Keičiamo dydžio vertikalios linijos

left ldline ... right rdline

Piktograma

Keičiamo dydžio dvigubos vertikalios linijos

left angle ... right angle

Piktograma

Keičiamo dydžio kampiniai skliaustai

left langle ... mline ... right rangle

Piktograma

Keičiamo dydžio funkcijos skliaustai

overbrace

Piktograma

Keičiamo dydžio riestinis skliaustas iš viršaus

underbrace

Piktograma

Keičiamo dydžio riestinis skliaustas iš apačios

lfloor ... rfloor

Apvalinimo mažinant skliaustai

lceil ... rceil

Apvalinimo didinant skliaustai

\lbrace \rbrace arba \{ \}

Kairysis riestinis skliaustas arba dešinysis riestinis skliaustas

\( \)

Kairysis lenktinis skliaustas arba dešinysis lenktinis skliaustas

\[ \]

Kairysis laužtinis skliaustas arba dešinysis laužtinis skliaustas

\langle \rangle

Kairysis kampinis skliaustas arba dešinysis kampinis skliaustas

\lline \rline

Kairioji vertikali linija arba dešinioji vertikali linija

\ldline \rdline

Kairioji dviguba vertikali linija arba dešinioji dviguba vertikali linija

\lfloor \rfloor

Kairysis apvalinimo mažinant skliaustas arba dešinysis apvalinimo mažinant skliaustas

\lceil \rceil

Kairysis apvalinimo didinant skliaustas arba dešinysis apvalinimo didinant skliaustas

none

Komanda vienam skliaustui paslėpti, pavyzdžiui right none


Skliaustai

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Paremkite mus!