Funkcijos

Įvedama komanda

Piktograma ženklų skydelyje

Reikšmė

abs

Absoliučiosios reikšmės ženklo piktograma

Absoliučioji reikšmė

arccos

Arkkosinuso piktograma

Arkkosinusas

arccot

Arkkotangento piktograma

Arkkotangentas

arcosh

Hiperbolinio areakosinuso piktograma

Hiperbolinis areakosinusas

arcoth

Hiperbolinio areakotangento piktograma

Hiperbolinis areakotangentas

arcsin

Arksinuso piktograma

Arksinusas

arctan

Arktangento piktograma

Arktangentas

arsinh

Hiperbolinio areasinuso piktograma

Hiperbolinis areasinusas

artanh

Hiperbolinio areatangento piktograma

Hiperbolinis areatangentas

backepsilon

Atvirkštinė „epsilon“

cos

Kosinuso piktograma

Kosinusas

cosh

Hiperbolinio kosinuso piktograma

Hiperbolinis kosinusas

cot

Kotangento piktograma

Kotangentas

coth

Hiperbolinio kotangento piktograma

Hiperbolinis kotangentas

exp

Eksponentinės funkcijos piktograma

Eksponentinė funkcija

fact

Faktorialo piktograma

Faktorialas

func e^{}

Natūraliosios eksponentinės funkcijos piktograma

Natūralioji eksponentinė funkcija

ln

Natūraliojo logaritmo piktograma

Natūralusis logaritmas

log

Logaritmo piktograma

Logaritmas

nroot

n-tojo laipsnio šaknies piktograma

n-tojo laipsnio šaknis

sin

Sinuso piktograma

Sinusas

sinh

Hiperbolinio sinuso piktograma

Hiperbolinis sinusas

sqrt

Kvadratinės šaknies piktograma

Kvadratinė šaknis

sub

x su indeksu n

sup

Laipsnio piktograma

x pakeltas n-tuoju laipsniu

tan

Tangento piktograma

Tangentas

tanh

Hiperbolinio tangento piktograma

Hiperbolinis tangentas


Funkcijos

Funkcijos ženklus pasirinkti galima iš apatinės ženklų polangio dalies. Visus tuos pačius ženklus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu. Ženklų polangyje ar kontekstiniame meniu trūkstamus ženklus galima tiesiogiai surinkti komandų polangyje.

Paremkite mus!