Palyginimo operacijų ženklai

Įvedama komanda

Piktograma ženklų skydelyje

Reikšmė

< arba lt

Piktograma

Mažiau

<< arba ll

Žymiai mažiau

<= arba le

Piktograma

Mažiau arba lygu

<> arba neq

Piktograma

Nelygu

=

Piktograma

Lygybė

> arba gt

Piktograma

Daugiau

>= arba ge

Piktograma

Daugiau arba lygu

>> arba gg

Žymiai daugiau

approx

Piktograma

Apytiksliai lygu

def

Apibrėžiama kaip; pagal apibrėžimą lygu

divides

Piktograma

Dalija

dlarrow

Piktograma

Rodyklė kairėn su dviguba linija

dlrarrow

Piktograma

Abipusė rodyklė su dviguba linija

drarrow

Piktograma

Rodyklė dešinėn su dviguba linija

equiv

Piktograma

Ekvivalentu

geslant

Piktograma

Daugiau arba lygu

leslant

Piktograma

Mažiau arba lygu

ndivides

Piktograma

Nedalija

ortho

Piktograma

Statmena

parallel

Piktograma

Lygiagretu

prop

Piktograma

Proporcinga

sim

Piktograma

Panašu

simeq

Piktograma

Panašu arba lygu

toward

Piktograma

Artėja

prec

Piktograma

Yra prieš

nprec

Piktograma

Nėra prieš

succ

Piktograma

Yra po

nsucc

Piktograma

Nėra po

preccurlyeq

Piktograma

Yra prieš arba lygu

succcurlyeq

Piktograma

Yra po arba lygu

precsim

Piktograma

Yra prieš arba ekvivalentu

succsim

Piktograma

Yra po arba ekvivalentu

transl

Atitinka (atvaizdis)

transr

Atitinka (originalas)


Palyginimo operacijų ženklai

Į LibreOffice Math rengykle rašomas formules galima įterpti įvairius palyginimo operacijų ženklus. Pasirinkus atitinkamą ženklų grupę, visi palyginimo operacijų ženklai parodomi apatinėje ženklų polangio dalyje. Visus tuos pačius ženklus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu. Ženklų polangyje ar kontekstiniame meniu trūkstamus ženklus galima tiesiogiai surinkti komandų polangyje.

Paremkite mus!