Matematinių operacijų ženklai

Įvedama komanda

Piktograma ženklų skydelyje

Reikšmė

-

Piktograma

Atimtis

-

Piktograma

Ženklas „-“

-+

Piktograma

Minus plius

/

Piktograma

Dalyba

*

Piktograma

Daugyba

+

Piktograma

Sudėtis

+

Piktograma

Ženklas „+“

+-

Piktograma

Plius minus

and arba &

Piktograma

Loginė operacija IR

boper

Nėra.

Dvivietės operacijos ženklas. Naudotojo aprašytas rašmuo, naudojamas kaip dvivietės operacijos ženklas.

Naudojimas: a boper %RAŠM1 b

uoper

Nėra.

Vienvietės operacijos ženklas. Naudotojo aprašytas rašmuo, naudojamas kaip vienvietės operacijos ženklas.

Naudojimas: uoper %RAŠM2 b

cdot

Piktograma

Daugyba, mažas daugybos taškas

circ

Piktograma

Kompozicija

div

Piktograma

Dalyba

neg

Piktograma

Loginė operacija NE

odivide

Nėra.

Mažas įstrižas brūkšnys (/) apskritime

odot

Nėra.

Mažas daugybos ženklas apskritime

ominus

Nėra.

Atimties ženklas apskritime

oplus

Nėra.

Sudėties ženklas apskritime

or arba |

Piktograma

Loginė operacija ARBA

otimes

Nėra.

Daugybos kryželis apskritime

over

Piktograma

Dalyba, trupmena

times

Piktograma

Daugyba

widebslash

Nėra.

Kairinis įstrižas brūkšnys tarp dviejų rašmenų, iš kurių dešinysis rašomas kaip viršutinis indeksas, kairysis – kaip apatinis indeksas.

wideslash

Nėra.

Įstrižas brūkšnys tarp dviejų rašmenų, iš kurių kairysis rašomas kaip viršutinis indeksas, dešinysis – kaip apatinis indeksas.


Matematinių operacijų ženklai

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Paremkite mus!