Formulių elementų rodyklė

Šioje formulių elementų rodyklėje išvardinta dauguma operacijų, funkcijų ženklų, simbolių, kuriuos galima įterpti į formules, ir formatavimo komandų, kurias galima pritaikyti formulių elementams LibreOffice Math formulių rengyklėje. Daugelį šių ženklų ir komandų galima įterpti mygtukais ženklų polangyje arba iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Matematinių operacijų ženklai

Palyginimo operacijų ženklai

Operacijų su aibėmis ženklai

Funkcijos

Veiksmų su sekomis ir integravimo ženklai

Požymiai

Simboliai

Skliaustai

Simbolio padėtys

Paremkite mus!