Dydžio keitimas

Šiame straipsnelyje pateikiama daugiau informacijos apie LibreOffice Math formulių dydžio keitimą, taip pat keletas pavyzdžių. Kabutės pavyzdžiuose naudojamos tik tekstui išskirti, jos nėra formulių dalis.

Faktorialo ženklo dydis yra nekeičiamas (pavyzdžiui, „fact stack{a#b}“ arba „fact {a over b}“), o jo vieta nustatoma pagal argumentų bazinę liniją arba centrą.

Skliaustų dydis taip pat visada yra fiksuotas. Tai taikoma visiems rašmenims, kuriuos galima naudoti kaip skliaustus. Palyginkite: „(((a)))“, „( stack{a#b#c})“, „(a over b)“.

Vis dėlto skliaustai, su kuriais naudojamos komandos „left“ arba „right“, pritaikomi prie argumento dydžio. Palyginkite: „left(left(left(a right)right)right)“, „left(stack{a#b#c}right)“, „left(a over b right)“.

Kai kurie požymiai taip pat yra fiksuoto dydžio – dydis nekeičiamas, net jei požymio ženklas yra virš plataus rašmens.

Warning Icon

Pavyzdžiuose tarpai tarp formulių elementų reikalingi teisingai formulės struktūrai. Nepašalinkite jų, rinkdami formulės tekstą komandų polangyje.


Paremkite mus!