Indeksai ir laipsnių rodikliai

Šiame straipsnelyje paaiškinama, kaip LibreOffice Math formulių rengyklėje užrašyti indeksus ir laipsnių rodiklius. Išbandykite čia pateikiamus pavyzdžius, kad būtų lengviau perprasti komandų naudojimą. (Kabutės naudojamos tik tekstui išskirti, jos nėra formulių dalis.)

Indeksai ir laipsnių rodikliai rodomi vieni virš kitų, jiems taikoma kairinė lygiuotė palei pagrindo rašmenį. Pavyzdžiui, surinkite a_2^3 arba a^3_2. Indeksų ir laipsnių rodiklių tvarką galima maišyti. Vietoje ženklų _ ir ^ galima naudoti komandas sub ir sup.

Tačiau nebegalima rašyti štai tokių reiškinių:

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Kiekviena apatinio ar viršutinio indekso pozicija prie pagrindo rašmens gali būti panaudota tik vienam rašmeniui. Jei kaip indeksą norite surinkti reiškinį, būtina naudoti skliaustus. Štai keletas pavyzdžių:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Tip Icon

Skirtingai nei kitose formulių rengyklėse, kur ženklai _ ir ^ taikomi tik pirmajam po jų esančiam rašmeniui (reiškinyje „a_24“ indeksas būtų tik skaitmuo „2“), „LibreOffice Math“ rengyklėje atitinkamos komandos taikomos visam skaičiui, pavadinimui ar teksto eilutei. Jei norite, kad viršutiniai ir apatiniai indeksai nebūtų viename stulpelyje, reiškinį užrašykite šitaip: a_2{}^3 arba a^3{}_2.


Tenzoriams užrašyti LibreOffice Math rengyklėje yra keletas galimybių. Be kitose rengyklėse įprastos formos „R_i{}^{jk}{}_l“ tą patį reiškinį dar galima užrašyti taip: „R_i{}^jk{}_l“ arba „{{R_i}^jk}_l“.

Kairėje pagrindo rašmens pusėje esantiems viršutiniams ir apatiniams indeksams galima taikyti ir dešininę lygiuotę. Tam naudojamos naujosios komandos „lsub“ ir „lsup“. Šios komandos veikia taip pat, kaip ir „sub“ bei „sup“, tik šiuo atveju indeksai yra kairėje pagrindo rašmens pusėje. Išbandykite pavyzdį: a lsub 2 lsup 3.

Kad nekiltų dviprasmiškumų, kaip ir kitais atvejais, taip ir užrašant indeksus, rašmenis reikia grupuoti skliaustais. Pastarąjį pavyzdį galima užrašyti ir šitaip: {}_2^3 a.

Note Icon

Komandas „sub“ ir „sup“ galima pakeisti komandomis „rsub“ ir „rsup“.


Komandomis „csub“ ir „csup“ viršutinius ir apatinius indeksus galima užrašyti virš pagrindo rašmens ar po juo, pavyzdžiui, „a csub y csup x“. Prie to paties pagrindo rašmens galima užrašyti įvairius indeksus vienu metu: „abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666“.

Viršutinius ir apatinius indeksus galima rašyti ir prie daugumos vienviečių ir dviviečių operacijų ženklų. Pavyzdžiui: „a div_2 b a<csub n b +_2 h“ arba „a toward csub f b x toward csup f y“.

Warning Icon

Rašydami formulės tekstą komandų polangyje, nepamirškite reikiamose vietose palikti tarpų tarp rašmenų.


Paremkite mus!