„LibreOffice Math“ formulių pavyzdžiai

Šiame skyriuje pateikiami LibreOffice Math rengykle užrašytų formulių pavyzdžiai.

Rašmenys su indeksais

Šis pavyzdys rodo, kaip LibreOffice Math rengyklėje užrašyti rašmenį su indeksais. Pavyzdį galima nukopijuoti į komandų polangį ir panaudoti rašomoje formulėje.

Rašmenys su indeksais

Tai dar vienas pavyzdys, kaip LibreOffice Math rengyklėje užrašyti rašmenį su indeksais. Pavyzdį galima nukopijuoti į komandų polangį ir panaudoti rašomoje formulėje.

Rašmenys su indeksais

Trečias pavyzdys, kaip LibreOffice Math rengyklėje užrašyti rašmenį su indeksais. Pavyzdį galima nukopijuoti į komandų polangį ir panaudoti rašomoje formulėje.

Matrica

Pavyzdys, kaip LibreOffice Math rengyklėje užrašyti matricą. Pavyzdį galima nukopijuoti į komandų polangį ir panaudoti rašomoje formulėje.

Matrica su skirtingo dydžio tekstu

Tai pavyzdys, kaip LibreOffice Math rengyklėje surinkti matricą su skirtingo šrifto dydžio elementais. Pavyzdį galima nukopijuoti į komandų polangį ir panaudoti rašomoje formulėje.

Matrica pusjuodžiu šriftu

Pavyzdys, kaip LibreOffice Math rengyklėje surinkti matricą pusjuodžiu šriftu. Pavyzdį galima nukopijuoti į komandų polangį ir panaudoti rašomoje formulėje.

Funkcijos

Tai pavyzdys, kaip LibreOffice Math rengykle užrašyti funkciją. Pavyzdį galima nukopijuoti į komandų polangį ir panaudoti rašomoje formulėje.

Kvadratinė šaknis

Pavyzdys, kaip LibreOffice Math rengyklėje užrašyti reiškinį su kvadratine šaknimi. Pavyzdį galima nukopijuoti į komandų polangį ir panaudoti rašomoje formulėje.

Integralų ir sumų rėžiai, šrifto dydis

Pavyzdys, kaip LibreOffice Math rengykle rašomoje formulėje keisti šriftą ir šrifto dydį.

Požymiai

Pavyzdys, kaip LibreOffice Math rengykle rašomoje formulėje naudoti įvairius požymius.

Paremkite mus!