Operacijų su aibėmis ženklai

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite komandų lango kontekstinį meniu ir pasirinkite Operacijų su aibėmis ženklai

Pasirinkite komandą Rodymas → Ženklai, tuomet ženklų polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite grupę Operacijų su aibėmis ženklai.


Ženklų polangio viršuje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkus ženklų grupę, žemiau parodomi visi tai grupei priklausantys ženklai. Kad norimą ženklą įterptumėte į rašomą formulę, tiesiog spustelėkite jo piktogramą ženklų polangyje.

Operacijų su aibėmis ženklai:

Ženklo „priklauso“ piktograma

Priklauso

Įterpiamas ženklas priklauso su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> in <?> komandų polangyje.

Ženklo „nepriklauso“ piktograma

Nepriklauso

Įterpiamas ženklas nepriklauso su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> notin <?> komandų polangyje.

Ženklo „turi“ piktograma

Turi

Įterpiamas ženklas turi su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> owns <?> arba <?> ni <?> komandų polangyje.

Tuščios aibės ženklo piktograma

Tuščia aibė

Įterpiamas tuščios aibės ženklas. Taip pat galima surinkti emptyset komandų polangyje.

Sankirtos ženklo piktograma

Sankirta

Įterpiamas aibių sankirtos ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> intersection <?> komandų polangyje.

Sąjungos ženklo piktograma

Sąjunga

Įterpiamas aibių sąjungos ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> union <?> komandų polangyje.

Skirtumo ženklo piktograma

Skirtumas

Įterpiamas aibių skirtumo ženklas. Taip pat galima įterpti <?> setminus <?> arba <?> bslash <?> komandų polangyje.

Faktoraibės įstrižo brūkšnio piktograma

Faktoraibės įstrižas brūkšnys

Įterpiamas faktoraibės ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>slash<?> komandų polangyje.

Alefo piktograma

Alefas

Įterpiamas kardinaliojo skaičiaus ženklas. Taip pat galima surinkti aleph komandų polangyje.

Poaibio ženklo piktograma

Poaibis

Įterpiamas poaibio ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>subset<?> komandų polangyje.

Ženklo „poaibis arba lygu“ piktograma

Poaibis arba lygu

Įterpiamas ženklas poaibis arba lygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>subseteq<?> komandų polangyje.

Viršaibio ženklo piktograma

Viršaibis

Įterpiamas viršaibio ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>supset<?> komandų polangyje.

Ženklo „viršaibis arba lygu“ piktograma

Viršaibis arba lygu

Įterpiamas ženklas viršaibis arba lygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>supseteq<?> komandų polangyje.

Ženklo „nėra poaibis“ piktograma

Nėra poaibis

Įterpiamas ženklas nėra poaibis su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>nsubset<?> komandų polangyje.

Ženklo „nėra poaibis arba nelygu“ piktograma

Nėra poaibis arba nelygu

Įterpiamas ženklas nėra poaibis arba nelygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>nsubseteq<?> komandų polangyje.

Ženklo „nėra viršaibis“ piktograma

Nėra viršaibis

Įterpiamas ženklas nėra viršaibis su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>nsupset<?> komandų polangyje.

Ženklo „nėra viršaibis arba nelygu“ piktograma

Nėra viršaibis arba nelygu

Įterpiamas ženklas nėra viršaibis arba nelygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>nsupseteq<?> komandų polangyje.

Natūraliųjų skaičių aibės ženklo piktograma

Natūraliųjų skaičių aibė

Įterpiamas natūraliųjų skaičių aibės ženklas. Taip pat galima surinkti setn komandų polangyje.

Sveikųjų skaičių aibės piktograma

Sveikųjų skaičių aibė

Įterpiamas sveikųjų skaičių aibės ženklas. Taip pat galima surinkti setz komandų lange.

Racionaliųjų skaičių aibės piktograma

Racionaliųjų skaičių aibė

Įterpiamas racionaliųjų skaičių aibės ženklas. Taip pat galima surinkti setq komandų polangyje.

Realiųjų skaičių aibės piktograma

Realiųjų skaičių aibė

Įterpiamas realiųjų skaičių aibės ženklas. Taip pat galima surinkti setr komandų polangyje.

Kompleksinių skaičių aibės piktograma

Kompleksinių skaičių aibė

Įterpiamas kompleksinių skaičių aibės ženklas. Taip pat galima surinkti setc komandų polangyje.

Warning Icon

Kai formulės tekstą renkate komandų polangyje, nepamirškite tarpų tarp formulės elementų. Tik šitaip programa tinkamai atpažins formulės struktūrą.


Paremkite mus!