Simbolio padėtys

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite komandų lango kontekstinį meniu ir pasirinkite Simbolio padėtys

Pasirinkite komandą Rodymas → Ženklai, tuomet ženklų polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite grupę Simbolio padėtys.


Toliau išvardintos visos formulių rengyklėje galimos simbolių padėčių parinktys. Norimas parinktis formulei pritaikyti galima spustelėjus prie aprašymo pavaizduotą mygtuką ženklų polangyje (atveriamas pasirinkus Rodymas → Ženklai) arba iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Note Icon

Šio skyriaus simbolių padėčių aprašymuose raidė „a“ bus naudojama kaip vietaženklis – rašmuo, kuriam norima pritaikyti padėtį. Formulės tekste vietaženklį reikia pakeisti bet kuriuo reikiamu rašmeniu.


Simbolio padėtys

Viršutinio indekso kairėje piktograma

Viršutinis indeksas kairėje

Įterpiamas viršutinis indeksas kairėje vietaženklio pusėje. Taip pat galima surinkti <?>lsup{<?>} komandų polangyje.

Viršutinio indekso centre piktograma

Viršutinis indeksas centre

Įterpiamas viršutinis indeksas virš vietaženklio. Taip pat galima surinkti <?>csup<?> komandų polangyje.

Laipsnio piktograma

Laipsnis

Įterpiamas laipsnio rodiklis (viršutinis indeksas dešinėje vietaženklio pusėje). Taip pat galima surinkti <?>^{<?>}, rsup arba sup komandų polangyje.

Vertikaliojo dėklo (2 elementų) piktograma

Vertikalusis dėklas (2 elementai)

Įterpiamas dviejų elementų vertikalusis dėklas ir du vietaženkliai. Taip pat galima surinkti binom<?><?> komandų polangyje.

Naujos eilutės ženklo piktograma

Nauja eilutė

Pradedama nauja eilutė. Taip pat galima surinkti newline komandų polangyje.

Apatinio indekso kairėje piktograma

Apatinis indeksas kairėje

Įterpiamas apatinis indeksas kairėje vietaženklio pusėje. Taip pat galima surinkti <?>lsub{<?>} komandų polangyje.

Apatinio indekso centre piktograma

Apatinis indeksas centre

Įterpiamas apatinis indeksas po vietaženkliu. Taip pat galima surinkti <?>csub<?> komandų polangyje.

Apatinio indekso dešinėje piktograma

Apatinis indeksas dešinėje

Įterpiamas apatinis indeksas dešinėje vietaženklio pusėje. Taip pat galima surinkti <?>_{<?>}, <?>rsub{<?>} arba <?>sub{<?>} komandų polangyje.

Vertikaliojo dėklo piktograma

Vertikalusis dėklas

Įterpiamas vertikalusis dėklas su trimis vietaženkliais. Taip pat galima surinkti stack {<?>#<?>#<?>} komandų polangyje.

Siauro tarpo piktograma

Siauras tarpas

Įterpiamas siauras tarpas tarp vietaženklio ir kito formulės elemento. Taip pat galima surinkti ` komandų polangyje.

Kairinės lygiuotės piktograma

Kairinė lygiuotė

Formulės elementui pritaikoma kairinė lygiuotė ir įterpiamas vietaženklis. Taip pat galima surinkti alignl<?> komandų polangyje.

Centrinės lygiuotės piktograma

Centrinė lygiuotė

Formulės elementui pritaikoma centrinė lygiuotė ir įterpiamas vietaženklis. Taip pat galima surinkti alignc<?> komandų polangyje.

Dešininės lygiuotės piktograma

Dešininė lygiuotė

Formulės elementui pritaikoma dešininė lygiuotė ir įterpiamas vietaženklis. Taip pat galima surinkti alignr<?> komandų polangyje.

Matricinio dėklo piktograma

Matricinis dėklas

Įterpiamas matricinis dėklas su keturiais vietaženkliais. Taip pat galima surinkti matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} komandų polangyje. Elemento padėtis dėkle nurodoma dviem koordinatėmis; pirmoji žymi eilutę, antroji – stulpelį. Šį matricinį dėklą galima plėsti bet kuria kryptimi, komandų polangyje prirašant reikiamų rašmenų.

Tarpo piktograma

Tarpas

Įterpiamas tarpas tarp vietaženklių. Taip pat galima surinkti ~ komandų polangyje.

Lygiavimo komandos alignl, alignc ir alignr ypač naudingos, kai:

Kai naudosite lygiavimo komandas, atminkite, kad:

Lygiavimas naudojant komandą „matrix“

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Lygiavimas kairėje

Jei eilutė ar reiškinys prasideda tekstu, savaime bus taikoma kairinė lygiuotė. Lygiuotę galima pakeisti bet kuria lygiavimo komanda. Pavyzdžiui, surinkus stack{a+b-c*d#alignr "tekstas"}, „tekstas“ bus lygiuojamas dešinėje pusėje. Nepamirškite, kad tekstas visada turi būti rašomas paprastosiose kabutėse.

Formules, kurioms pagal numatytąsias nuostatas taikoma centrinė lygiuotė, pagal kairįjį kraštą galima sulygiuoti ir nenaudojant meniu komandos Formatas → Lygiuotė. Surinkite tuščią teksto eilutę, t. y. paprastąsias kabutes be jokio turinio, prieš tą formulės fragmentą, kurį norite lygiuoti. Pavyzdžiui, surinkus "" a+b newline "" c+d abu reiškiniai bus lygiuojami pagal kairįjį kraštą, o ne centre.

Warning Icon

Kai formulės tekstą renkate tiesiogiai komandų polangyje, atminkite, kad kai kurios simbolių padėčių komandos nuo kitų formulės elementų turi būti atskirtos tarpais. Tai ypač taikytina, kai iškart įvedate reikšmes, o ne vietaženklius, pavyzdžiui, a lsup{3}.


Daugiau apie formatavimo galimybes LibreOffice Math rengyklėje galima sužinoti skyriuje Skliaustai ir grupavimas.

Spartesniam formulių rinkimui bus naudinga ir informacija apie indeksus ir laipsnių rodiklius ar formulės elementų dydžio keitimą.

Paremkite mus!