Požymiai

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite komandų lango kontekstinį meniu ir pasirinkite Požymiai

Pasirinkite komandą Rodymas → Ženklai, tuomet ženklų polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite grupę Požymiai.


Toliau išvardinti visi „LibreOffice Math“ formulių rengyklėje galimi požymiai. Formulės elementams juos pritaikyti galima spustelėjus prie aprašymo pavaizduotą mygtuką ženklų polangyje (atveriamas pasirinkus Rodymas → Ženklai) arba iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Note Icon

Šio skyriaus požymių aprašymuose raidė „a“ bus naudojama kaip vietaženklis – rašmuo, kuriam norima pritaikyti požymį. Formulės tekste vietaženklį reikia pakeisti bet kuriuo reikiamu rašmeniu.


Požymiai

Į dešinę pasvirusio brūkšnelio virš simbolio piktograma

Į dešinę pasviręs brūkšnelis virš simbolio

Įterpiamas vietaženklis su į dešinę pasvirusiu brūkšneliu virš jo. Taip pat galima surinkti acute <?> komandų polangyje.

Į kairę pasvirusio brūkšnelio virš simbolio piktograma

Į kairę pasviręs brūkšnelis virš simbolio

Įterpiamas vietaženklis su į kairę pasvirusiu brūkšneliu virš jo. Taip pat galima surinkti grave <?> komandų polangyje.

Varnelės ženklo piktograma

Varnelė

Įterpiamas vietaženklis su varnele virš jo. Taip pat galima surinkti check <?> komandų polangyje.

Lankelio ženklo piktograma

Lankelis

Įterpiamas vietaženklis su lankeliu virš jo. Taip pat galima surinkti breve <?> komandų polangyje.

Apskritimo piktograma

Apskritimas

Įterpiamas vietaženklis su apskritimu virš jo. Taip pat galima surinkti circle <?> komandų polangyje.

Vektoriaus ženklo piktograma

Vektoriaus ženklas

Įterpiamas vietaženklis su vektoriaus ženklu virš jo. Taip pat galima surinkti vec <?> komandų polangyje.

Pusinės rodyklės virš simbolio piktograma

Pusinė rodyklė virš simbolio

Įterpiamas vietaženklis su pusine rodykle virš jo. Taip pat galima surinkti harpoon <?> komandų polangyje.

Tildės piktograma

Tildė

Įterpiamas vietaženklis su tilde virš jo. Taip pat galima surinkti tilde <?> komandų polangyje.

Cirkumflekso ženklo piktograma

Cirkumfleksas

Įterpiamas vietaženklis su cirkumfleksu virš jo. Taip pat galima surinkti hat <?> komandų polangyje.

Horizontalaus brūkšnelio virš simbolio piktograma

Horizontalus brūkšnelis virš simbolio

Įterpiamas vietaženklis su horizontaliu brūkšneliu virš jo. Taip pat galima surinkti bar <?> komandų polangyje.

Taško piktograma

Taškas

Įterpiamas vietaženklis su tašku virš jo. Taip pat galima surinkti dot <?> komandų polangyje.

Kintančios vektoriaus rodyklės piktograma

Kintanti vektoriaus rodyklė

Įterpiama kintanti vektoriaus rodyklė su vietaženkliu. Taip pat galima surinkti widevec komandų polangyje.

Kintančios pusinės rodyklės virš simbolio piktograma

Kintanti pusinė rodyklė virš simbolio

Įterpiama kintanti pusinė rodyklė su vietaženkliu. Taip pat galima surinkti wideharpoon komandų polangyje.

Kintančios tildės piktograma

Kintanti tildė

Įterpiama kintanti tildė su vietaženkliu. Taip pat galima surinkti widetilde komandų polangyje.

Kintančio cirkumflekso ženklo piktograma

Kintantis cirkumfleksas

Įterpiamas kintantis cirkumfleksas su vietaženkliu. Taip pat galima surinkti widehat komandų polangyje.

Dviejų taškų piktograma

Du taškai

Įterpiamas vietaženklis su dviem taškais virš jo. Taip pat galima surinkti ddot <?> komandų polangyje.

Kintančio horizontalaus brūkšnio piktograma

Kintantis horizontalus brūkšnys

Virš vietaženklio įterpiamas kintantis horizontalus brūkšnys. Taip pat galima surinkti overline <?> komandų polangyje. Brūkšnio ilgis nustatomas savaime.

Pabraukimo brūkšnio piktograma

Pabraukimo brūkšnys

Po vietaženkliu įterpiamas pabraukimo brūkšnys. Taip pat galima surinkti underline <?> komandų polangyje.

Perbraukimo brūkšnio piktograma

Perbraukimo brūkšnys

Įterpiamas perbraukimo brūkšnys su vietaženkliu. Taip pat galima surinkti overstrike <?> komandų polangyje.

Trijų taškų piktograma

Trys taškai

Įterpiamas vietaženklis su trimis taškais virš jo. Taip pat galima surinkti dddot <?> komandų polangyje.

Skaidrumo piktograma

Skaidrus

Įterpiamas vietaženklis skaidriam rašmeniui. Toks rašmuo užima vietą pagal savo plotį, bet nėra matomas. Taip pat galima surinkti phantom <?> komandų polangyje.

Piktograma

Pusjuodis

Įterpiamas pusjuodžio rašmens vietaženklis. Taip pat galima surinkti bold <?> komandų polangyje.

Piktograma

Kursyvas

Įterpiamas rašmens kursyvo stiliumi vietaženklis. Taip pat galima surinkti ital <?> arba italic <?> komandų polangyje.

Piktograma

Keisti dydį

Įterpiama komanda šrifto dydžiui keisti ir du vietaženkliai. Pirmąjį vietaženklį reikia pakeisti šrifto dydžio reikšme (pavyzdžiui, 12), o vietoje antrojo – surinkti norimą tekstą. Teisingai struktūrai išlaikyti tarp šių reikšmių palikite tarpą. Taip pat galima surinkti size <?> <?> komandų polangyje.

Piktograma

Keisti šriftą

Įterpiama komanda šrifto tipui keisti ir du vietaženkliai. Pirmąjį vietaženklį reikia pakeisti vieno iš naudotojo aprašytų šriftų tipų pavadinimu (Serif, Sans arba Fixed), o vietoje antrojo – surinkti norimą tekstą. Taip pat galima surinkti font <?> <?> komandų polangyje.

Komanda color galima pakeisti formulės elementų spalvą. Surinkite color, tuomet anglišką spalvos pavadinimą (balta – white, juoda – black, žydra – cyan, purpurinė – magenta, raudona – red, mėlyna – blue, žalia – green, geltona – yellow, pilka – gray, citrininė – lime, kaštoninė – maroon, jūros – navy, alyvuogių – olive, violetinė – purple, sidabrinė – silver, tamsiai žydra – teal) ir formulę, rašmenį ar rašmenų seką. Surinkus color green size 20 a bus įterpta 20 punktų dydžio žalia raidė „a“.

Komandomis nbold ir nitalic pašalinami numatytieji formulių elementų pusjuodžio šrifto ir kursyvo požymiai. Pavyzdžiui, jei formulėje „5 x + 3=28“ rašmens „x“ nenorite rašyti kursyvu, prieš rašmenį surinkite komandą nitalic: 5 nitalic x + 3=28.

Note Icon

Požymiai „į dešinę pasviręs brūkšnelis virš simbolio“, „horizontalus brūkšnelis virš simbolio“, „lankelis“, „varnelė“, „apskritimas“, „taškas“, „du taškai“, „trys taškai“, „į kairę pasviręs brūkšnelis virš simbolio“, „cirkumfleksas“, „tildė“ ir „vektoriaus ženklas“ yra fiksuoto dydžio. Jų ilgio ar pločio negalima keisti priklausomai nuo rašmens ar jų sekos ilgio.


Formulės elementų dydžiui keisti galima naudoti komandas size n, +n, -n, *n ir /n, kur n – tai vietaženklis. Šis būdas patogus, kai reikia keisti bazinį formulės elementų dydį. Komandomis size +n ir size -n keičiamas teksto dydis punktais, o komandomis size *n ir size /n – teksto dydis procentais. Pavyzdžiui, surinkus size *1.17, rašmens dydis bus padidintas 17%.

Warning Icon

Kai formulės tekstą renkate tiesiogiai komandų polangyje, atminkite, kad dauguma komandų nuo kitų formulės elementų turi būti atskirtos tarpais. Tai ypač taikytina, kai iškart įvedate reikšmes, o ne vietaženklius.


Daugiau informacijos apie formatavimą „LibreOffice“ Math rengyklėje pateikiama skyriuje Skliaustai ir grupavimas.

Spartesniam formulių rinkimui bus naudinga ir informacija apie požymius, indeksus ir laipsnių rodiklius ar formulės elementų dydžio keitimą.

Paremkite mus!