Skliaustai

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite komandų lango kontekstinį meniu ir pasirinkite Skliaustai

Pasirinkite komandą Rodymas → Ženklai, tuomet ženklų polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite grupę Skliaustai.


Toliau išvardinti visi formulių rengyklėje galimi skliaustų tipai. Į formulę skliaustus įterpti galima spustelėjus prie aprašymo pavaizduotą mygtuką ženklų polangyje (atveriamas pasirinkus Rodymas → Ženklai) arba iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Skliaustų tipai

Piktograma

Skliaustai

Įterpiamas vietaženklis įprastuose lenktiniuose skliaustuose. Taip pat galima surinkti (<?>) komandų polangyje.

Piktograma

Laužtiniai skliaustai

Įterpiamas vietaženklis laužtiniuose skliaustuose. Taip pat galima surinkti [<?>] komandų polangyje.

Piktograma

Dvigubi laužtiniai skliaustai

Įterpiamas vietaženklis dvigubuose laužtiniuose skliaustuose. Taip pat galima surinkti ldbracket <?> rdbracket komandų polangyje.

Piktograma

Riestiniai skliaustai

Įterpiamas vietaženklis riestiniuose skliaustuose. Taip pat galima surinkti lbrace<?>rbrace komandų polangyje.

Piktograma

Vertikalios linijos

Įterpiamas vietaženklis tarp vertikalių linijų. Taip pat galima surinkti lline <?> rline komandų polangyje.

Piktograma

Dvigubos vertikalios linijos

Įterpiamas vietaženklis tarp dvigubų vertikalių linijų. Taip pat galima surinkti ldline <?> rdline komandų polangyje.

Piktograma

Kampiniai skliaustai

Įterpiamas vietaženklis kampiniuose skliaustuose. Taip pat galima surinkti langle <?> rangle komandų polangyje.

Piktograma

Funkcijos skliaustai

Įterpiami du vietaženkliai funkcijos skliaustuose. Taip pat galima surinkti langle <?> mline <?> rangle komandų polangyje.

Piktograma

Grupavimo skliaustai

Įterpiami grupavimo skliaustai. Taip pat galima surinkti {<?>} komandų polangyje.

Piktograma

Skliaustai (keičiamo dydžio)

Įterpiami keičiamo dydžio lenktiniai skliaustai su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti left(<?> right) komandų polangyje.

Piktograma

Laužtiniai skliaustai (keičiamo dydžio)

Įterpiami keičiamo dydžio laužtiniai skliaustai su vietaženkliais. Taip pat galima surinkti left[<?> right] komandų polangyje. Skliaustų dydis nustatomas automatiškai.

Piktograma

Dvigubi laužtiniai skliaustai (keičiamo dydžio)

Įterpiami keičiamo dydžio dvigubi laužtiniai skliaustai su vietaženkliais. Taip pat galima surinkti left ldbracket <?> right rdbracket komandų polangyje. Skliaustų dydis nustatomas automatiškai.

Riestinių skliaustų (keičiamo dydžio) piktograma

Riestiniai skliaustai (keičiamo dydžio)

Įterpiami keičiamo dydžio riestiniai skliaustai su vietaženkliu. Taip pat galima surinkti left lbrace <?> right rbrace komandų polangyje. Skliaustų dydis nustatomas automatiškai.

Vertikalių linijų (keičiamo dydžio) piktograma

Vertikalios linijos (keičiamo dydžio)

Įterpiamos keičiamo dydžio vertikalios linijos su vietaženkliu. Taip pat galima surinkti left lline <?> right rline komandų polangyje. Linijų dydis nustatomas automatiškai.

Dvigubų vertikalių linijų (keičiamo dydžio) piktograma

Dvigubos vertikalios linijos (keičiamo dydžio)

Įterpiamos keičiamo dydžio dvigubos vertikalios linijos su vietaženkliu. Taip pat galima surinkti left ldline <?> right rdline komandų polangyje. Linijų dydis nustatomas automatiškai.

Kampinių skliaustų (keičiamo dydžio) piktograma

Kampiniai skliaustai (keičiamo dydžio)

Įterpiami keičiamo dydžio laužtiniai skliaustai su vietaženkliu. Taip pat galima surinkti left langle <?> right rangle komandų polangyje. Skliaustų dydis nustatomas automatiškai.

Funkcijos skliaustų (keičiamo dydžio) piktograma

Funkcijos skliaustai (keičiamo dydžio)

Įterpiami keičiamo dydžio funkcijos skliaustai su vietaženkliais. Taip pat galima surinkti left langle <?> mline <?> right rangle komandų polangyje. Skliaustų dydis nustatomas automatiškai.

Riestinių skliaustų iš viršaus (keičiamo dydžio) piktograma

Riestiniai skliaustai iš viršaus (keičiamo dydžio)

Įterpiamas keičiamo dydžio horizontalus riestinis skliaustas viršuje su vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> overbrace <?> komandų polangyje. Skliausto dydis nustatomas automatiškai.

Riestinių skliaustų iš apačios (keičiamo dydžio) piktograma

Riestiniai skliaustai iš apačios (keičiamo dydžio)

Įterpiamas keičiamo dydžio horizontalus riestinis skliaustas apačioje su vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> underbrace <?> komandų polangyje. Skliausto dydis nustatomas automatiškai.

Apvalinimo mažinant skliaustai įterpiami surinkus lfloor<?>rfloor komandų polangyje.

Apvalinimo didinant skliaustus galima įterpti komandų polangyje surinkus lceil<?>rceil.

Keičiamo dydžio apvalinimo mažinant skliaustai įterpiami komanda left lfloor<?>right rfloor.

Keičiamo dydžio apvalinimo didinant skliaustus galima įterpti komanda left lceil<?>right rceil.

Tip Icon

Skliaustų dydis bus pritaikytas automatiškai, jei prieš kiekvieną skliaustą surinksite komandas left (kairiajam skliaustui) ir right (dešiniajam skliaustui), pavyzdžiui, left(a over b right). Skliaustų dydį ir atstumą iki apskliaustų rašmenų procentine išraiška galima nustatyti lange Formatas → Tarpo reguliavimas → Kategorija → Skliaustai. Šiame dialogo lange pažymėjus parinktį Skliaustelių dydis, nustatyta reikšmė bus taikoma visiems skliaustams formulėse.


Skliaustus galima naudoti ir pavieniui – prieš skliausto komandą surinkite kairinį brūkšnį \. Pavyzdžiui, jei surinksite \[, kairysis laužtinis skliaustas bus naudojamas be dešiniojo. Tai galima pritaikyti, kai reikalingi atvirkštiniai skliaustai arba reikia užrašyti intervalą. Pavieniui galima naudoti tik fiksuoto dydžio skliaustus. Jei norite pakeisti pavienių skliaustų dydį, naudokite komandą size.

Pavienių skliaustų naudojimo pavyzdžiai

Fiksuoto dydžio skliaustai:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

For scaled brackets use none as the bracket name

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Note Icon

The phantom statement ensures that the last bracket is the correct size.


Warning Icon

Kai formulės tekstą renkate komandų polangyje, nepamirškite tarpų tarp formulės elementų. Tik šitaip programa tinkamai atpažins formulės struktūrą.


Kad būtų dar paprasčiau rinkti formules, paskaitykite kitus žinyno straipsnius apie indeksus ir laipsnių rodiklius ar elementų dydžio keitimą. Daugiau informacijos apie skliaustus pateikiama skyriuje Skliaustai ir grupavimas.

Paremkite mus!