Funkcijos

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite komandų lango kontekstinį meniu ir pasirinkite Funkcijos

Pasirinkite komandą Rodymas → Ženklai, tuomet ženklų polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite grupę Funkcijos.


Toliau išvardinti visi formulių rengyklėje galimi funkcijų ženklai. Į formulę juos įterpti galima spustelėjus prie aprašymo pavaizduotą mygtuką ženklų polangyje (atveriamas pasirinkus Rodymas → Ženklai) arba iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Funkcijų sąrašas

Natūraliosios eksponentinės funkcijos ženklo piktograma

Natūralioji eksponentinė funkcija

Įterpiamas natūraliosios eksponentinės funkcijos ženklas. Taip pat galima surinkti func e^<?> komandų polangyje.

Natūraliojo logaritmo ženklo piktograma

Natūralusis logaritmas

Įterpiamas natūraliojo logaritmo (pagrindu e) ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti ln(<?>) komandų polangyje.

Eksponentinės funkcijos ženklo piktograma

Eksponentinė funkcija

Įterpiamas eksponentinės funkcijos ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti exp(<?>) komandų polangyje.

Logaritmo ženklo piktograma

Logaritmas

Įterpiamas dešimtainio logaritmo ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti log(<?>) komandų polangyje.

Kėlimo laipsniu piktograma

Laipsnis

Įterpiamas ženklas x, pakeltas laipsniu y. Taip pat galima surinkti <?>^{<?>} komandų polangyje. Rašmenį ^ galima pakeisti komandomis rsup arba sup.

Sinuso piktograma

Sinusas

Įterpiamas sinuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti sin(<?>) komandų polangyje.

Kosinuso piktograma

Kosinusas

Įterpiamas kosinuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti cos(<?>) komandų polangyje.

Tangento piktograma

Tangentas

Įterpiamas tangento ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti tan(<?>) komandų polangyje.

Kotangento piktograma

Kotangentas

Įterpiamas kotangento ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti cot(<?>) komandų polangyje.

Hiperbolinio sinuso piktograma

Hiperbolinis sinusas

Įterpiamas hiperbolinio sinuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti sinh(<?>) komandų polangyje.

Kvadratinės šaknies ženklo piktograma

Kvadratinė šaknis

Įterpiamas kvadratinės šaknies ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti sqrt(<?>) komandų polangyje.

Hiperbolinio kosinuso piktograma

Hiperbolinis kosinusas

Įterpiamas hiperbolinio kosinuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti cosh(<?>) komandų polangyje.

Hiperbolinio tangento piktograma

Hiperbolinis tangentas

Įterpiamas hiperbolinio tangento ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti tanh(<?>) komandų polangyje.

Hiperbolinio kotangento piktograma

Hiperbolinis kotangentas

Įterpiamas hiperbolinio kotangento ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti coth(<?>) komandų polangyje.

n-tojo laipsnio šaknies ženklo piktograma

n-tojo laipsnio šaknis

Įterpiamas n-tojo laipsnio šaknies ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti nroot n x komandų polangyje.

Arksinuso piktograma

Arksinusas

Įterpiamas arksinuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti arcsin(<?>) komandų polangyje.

Arkkosinuso piktograma

Arkkosinusas

Įterpiamas arkkosinuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti arccos(<?>) komandų polangyje.

Arktangento piktograma

Arktangentas

Įterpiamas arktangento ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti arctan(<?>) komandų polangyje.

Arkkotangento piktograma

Arkkotangentas

Įterpiamas arkkotangento ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti arccot(<?>) komandų polangyje.

Absoliučiosios reikšmės ženklo piktograma

Absoliučioji reikšmė

Įterpiamas absoliučiosios reikšmės ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti abs(<?>) komandų polangyje.

Hiperbolinio areasinuso piktograma

Hiperbolinis areasinusas

Įterpiamas hiperbolinio areasinuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti arsinh(<?>) komandų polangyje.

Hiperbolinio areakosinuso piktograma

Hiperbolinis areakosinusas

Įterpiamas hiperbolinio areakosinuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti arcosh(<?>) komandų polangyje.

Hiperbolinio areatangento piktograma

Hiperbolinis areatangentas

Įterpiamas hiperbolinio areatangento ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti artanh(<?>) komandų polangyje.

Hiperbolinio areakotangento piktograma

Hiperbolinis areakotangentas

Įterpiamas hiperbolinio areakotangento ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti arcoth(<?>) komandų polangyje.

Faktorialo ženklo piktograma

Faktorialas

Įterpiamas faktorialo ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti fact <?> komandų polangyje.

Tip Icon

Kartu su funkcijų ženklais galima naudoti ir indeksų ar laipsnių ženklus, pavyzdžiui, sin^2x.


Warning Icon

Kai formulės tekstą renkate tiesiogiai komandų polangyje, atminkite, kad kai kurie funkcijų ženklai nuo kitų formulės elementų turi būti atskirti tarpais, pavyzdžiui, abs 5=5, abs -3=3.


Paremkite mus!