Palyginimo operacijų ženklai

Į LibreOffice Math rengykle rašomas formules galima įterpti įvairius palyginimo operacijų ženklus. Pasirinkus atitinkamą ženklų grupę, visi palyginimo operacijų ženklai parodomi apatinėje ženklų polangio dalyje. Visus tuos pačius ženklus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu. Ženklų polangyje ar kontekstiniame meniu trūkstamus ženklus galima tiesiogiai surinkti komandų polangyje.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite komandų lango kontekstinį meniu ir pasirinkite Palyginimo operacijų ženklai

Pasirinkite komandą Rodymas → Ženklai, tuomet ženklų polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite grupę Palyginimo operacijų ženklai.


Toliau išvardinti visi formulių rengyklėje galimi palyginimo operacijų ženklai. Į formulę juos įterpti galima spustelėjus prie aprašymo pavaizduotą mygtuką ženklų polangyje (atveriamas pasirinkus Rodymas → Ženklai) arba iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Palyginimo operacijų ženklai:

Lygybės ženklo piktograma

Lygu

Įterpiamas ženklas lygu (=) su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> = <?> komandų polangyje.

Nelygybės ženklo piktograma

Nelygu

Šiuo mygtuku arba komanda neq įterpiamas ženklas nelygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> neq <?> komandų polangyje.

Ekvivalentumo ženklo piktograma

Ekvivalentu

Įterpiamas ženklas ekvivalentu (kongruentu) su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> equiv <?> komandų polangyje.

Statmenumo ženklo piktograma

Statmena

Įterpiamas ženklas statmena su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> ortho <?> komandų polangyje.

Dalumo ženklo piktograma

Dalija

Įterpiamas ženklas dalija su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> divides <?> komandų polangyje.

Nedalumo ženklo piktograma

Nedalija

Šiuo mygtuku įterpiamas ženklas nedalija su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>ndivides<?> komandų polangyje.

Ženklo „mažiau“ piktograma

Mažiau

Įterpiamas ženklas mažiau. Taip pat galima surinkti <?>lt<?> arba <?> < <?> komandų polangyje.

Ženklo „daugiau“ piktograma

Daugiau

Įterpiamas ženklas daugiau. Taip pat galima surinkti <?> gt <?> arba <?> > <?> komandų polangyje.

Apytikslės lygybės ženklo piktograma

Apytiksliai lygu

Įterpiamas ženklas apytiksliai lygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> approx <?> komandų polangyje.

Lygiagretumo ženklo piktograma

Lygiagretu

Įterpiamas ženklas lygiagretu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>parallel<?> komandų polangyje.

Ženklo „mažiau arba lygu“ (nuožulnus) piktograma

Mažiau arba lygu (nuožulnus)

Įterpiamas ženklas mažiau arba lygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> leslant <?> komandų polangyje.

Ženklo „daugiau arba lygu“ (nuožulnus) piktograma

Daugiau arba lygu (nuožulnus)

Įterpiamas ženklas daugiau arba lygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>geslant<?> komandų polangyje.

Panašumo arba lygybės ženklo piktograma

Panašu arba lygu

Įterpiamas ženklas panašu arba lygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>simeq<?> komandų polangyje.

Proporcingumo ženklo piktograma

Proporcinga

Įterpiamas ženklas proporcinga su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> prop <?> komandų polangyje.

Ženklo „mažiau arba lygu“ piktograma

Mažiau arba lygu

Įterpiamas ženklas mažiau arba lygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> le <?> arba <?> <= <?> komandų polangyje.

Ženklo „daugiau arba lygu“ piktograma

Daugiau arba lygu

Įterpiamas ženklas daugiau arba lygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> ge <?> arba <?> >= <?> komandų polangyje.

Panašumo ženklo piktograma

Panašu

Šiuo mygtuku įterpiamas ženklas panašu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>sim<?> komandų polangyje.

Artėjimo ženklo piktograma

Artėja

Įterpiamas ženklas artėja su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?> toward <?> komandų polangyje.

Rodyklės kairėn su dviguba linija piktograma

Rodyklė kairėn su dviguba linija

Įterpiamas loginės operacijos ženklas rodyklė kairėn su dviguba linija. Taip pat galima surinkti dlarrow komandų polangyje.

Abipusės rodyklės su dviguba linija piktograma

Abipusė rodyklė su dviguba linija

Įterpiamas loginės operacijos ženklas abipusė rodyklė su dviguba linija su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti dlrarrow komandų polangyje.

Rodyklės dešinėn su dviguba linija piktograma

Rodyklė dešinėn su dviguba linija

Įterpiamas loginės operacijos ženklas rodyklė dešinėn su dviguba linija su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti drarrow komandų polangyje.

Ženklo „yra prieš“ piktograma

Yra prieš

Įterpiamas loginės operacijos ženklas yra prieš su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti prec komandų polangyje.

Ženklo „yra po“ piktograma

Yra po

Įterpiamas loginės operacijos ženklas yra po su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti succ komandų polangyje.

Ženklo „nėra prieš“ piktograma

Nėra prieš

Įterpiamas loginės operacijos ženklas nėra prieš su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti nprec komandų polangyje.

Ženklo „nėra po“ piktograma

Nėra po

Įterpiamas loginės operacijos ženklas nėra po su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti nsucc komandų polangyje.

Ženklo „yra prieš arba lygu“ piktograma

Yra prieš arba lygu

Įterpiamas loginės operacijos ženklas yra prieš arba lygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti preccurlyeq komandų polangyje.

Ženklo „yra po arba lygu“ piktograma

Yra po arba lygu

Įterpiamas loginės operacijos ženklas yra po arba lygu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti succcurlyeq komandų polangyje.

Ženklo „yra prieš arba ekvivalentu“ piktograma

Yra prieš arba ekvivalentu

Įterpiamas loginės operacijos ženklas yra prieš arba ekvivalentu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti precsim komandų polangyje.

Ženklo „yra po arba ekvivalentu“ piktograma

Yra po arba ekvivalentu

Įterpiamas loginės operacijos ženklas yra po arba ekvivalentu su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti succsim komandų polangyje.

Ženklą žymiai daugiau su dviem vietaženkliais galima įterpti komandų polangyje surinkus <?> gg <?> arba >>.

Komandų lange surinkus ll arba << į formulę įterpiamas ženklas žymiai mažiau.

Ženklas apibrėžiama kaip su dviem vietaženkliais įterpiamas komanda <?>def<?>.

Atitikimo (kairėje) ženklą su dviem vietaženkliais galima įterpti komandų polangyje surinkus <?> transl <?>.

Komanda <?>transr<?> įterpiamas atitikimo (dešinėje) ženklas su dviem vietaženkliais.

Warning Icon

Kai formulės tekstą renkate tiesiogiai komandų polangyje, atminkite, kad dauguma operacijų ženklų nuo kitų formulės elementų turi būti atskirti tarpais. Tai ypač taikytina, kai iškart įvedate reikšmes, o ne vietaženklius. Pavyzdžiui, ženklas „žymiai daugiau“ turi būti įvedamas šitaip: 10 gg 1 arba a gg b.


Paremkite mus!