Matematinių operacijų ženklai

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite komandų lango kontekstinį meniu ir pasirinkite Matematinių operacijų ženklai

Pasirinkite komandą Rodymas → Ženklai, tuomet ženklų polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite grupę Matematinių operacijų ženklai.


Toliau išvardinti visi formulių rengyklėje galimi vienviečių ir dviviečių matematinių operacijų ženklai. Į formulę juos įterpti galima spustelėjus prie aprašymo pavaizduotą mygtuką ženklų polangyje (atveriamas pasirinkus Rodymas → Ženklai) arba iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Matematinių operacijų ženklai

Pliuso ženklo piktograma

+ ženklas

Įterpiamas pliuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti + <?> komandų polangyje.

Minuso ženklo piktograma

- ženklas

Įterpiamas minuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti -<?> komandų polangyje.

Pliuso ir minuso piktograma

+- ženklas

Įterpiamas pliuso ir minuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti +-<?> komandų polangyje.

Minuso ir pliuso piktograma

-+ ženklas

Įterpiamas minuso ir pliuso ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti -+<?> komandų polangyje.

Sudėties piktograma

Sudėtis

Įterpiamas pliuso ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>+<?> komandų polangyje.

Daugybos (taško) piktograma

Daugyba (žymima tašku)

Įterpiamas daugybos taškas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>cdot<?> komandų polangyje.

Daugybos (kryželio) piktograma

Daugyba (žymima x)

Įterpiamas daugybos ženklas „x“ su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>times<?> komandų polangyje.

Daugybos (žvaigždutės) piktograma

Daugyba (žymima *)

Įterpiamas daugybos ženklas „žvaigždutė“ su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>*<?> komandų polangyje.

Atimties piktograma

Atimtis

Įterpiamas atimties ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>-<?> komandų polangyje.

Paprastosios trupmenos piktograma

Paprastoji trupmena

Įterpiamas paprastosios trupmenos horizontalusis brūkšnys su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>over<?> komandų polangyje.

Dalybos piktograma

Dalyba

Įterpiamas dalybos ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>div<?> komandų polangyje.

Dalybos (įstrižo brūkšnio) piktograma

Dalyba (žymima įstrižu brūkšniu)

Įterpiamas dalybos įstrižasis brūkšnys „/“ su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>/<?> komandų polangyje.

Loginio NE piktograma

Loginė operacija „ne“

Įterpiamas loginio neigimo ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti neg<?> komandų polangyje.

Loginio IR piktograma

Loginė operacija „ir“

Įterpiamas konjukcijos ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>and<?> komandų polangyje.

Loginio ARBA piktograma

Loginė operacija „arba“

Įterpiamas disjunkcijos ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti <?>or<?> komandų polangyje.

Kompozicijos piktograma

Kompozicija

Įterpiamas kompozicijos ženklas su dviem vietaženkliais. Taip pat galima surinkti circ komandų polangyje.

Į formules galima įterpti ir naudotojo aprašytus vienviečių operacijų ženklus: komandų polangyje surinkite uoper, o po to – kaip operacijos ženklą norimus naudoti rašmenis. Ši funkcija naudinga, kai į formulę reikia įterpti specialiuosius rašmenis. Pavyzdžiui, surinkus komandą uoper %teta x į formulę įterpiama mažoji graikų abėcėlės raidė teta (ji yra LibreOffice Math rengyklės rašmenų rinkinyje). Galima įterpti ir rašmenis, kurių nėra LibreOffice rašmenų rinkinyje – pasirinkite Priemonės → Rašmenys → Keisti.

Taip pat į formules galima įterpti naudotojo aprašytus dviviečių operacijų ženklus: komandų polangyje surinkite boper. Pavyzdžiui, surinkus komandą y boper %teta x į formulę įterpiama mažoji graikų abėcėlės raidė teta, y raidė prieš ją ir x – po jos. Galima įterpti ir rašmenis, kurių nėra LibreOffice rašmenų rinkinyje – pasirinkite Priemonės → Rašmenys → Keisti.

Komandų polangyje surinkus <?>oplus<?> į formulę įterpiamas pliuso ženklas apskritime.

Komandų polangyje surinkus <?>ominus<?> į formulę įterpiamas minuso ženklas apskritime.

Komandų polangyje surinkus <?>odot<?> į formulę įterpiamas taškas apskritime.

Komandų polangyje surinkus <?>odivide<?> į formulę įterpiamas įstrižas dalybos brūkšnys apskritime.

Komandų polangyje surinkus a wideslash b į formulę įterpiami du rašmenys su ilgu dešininiu įstrižu brūkšniu tarp jų. Rašmenys, esantys kairėje brūkšnio pusėje, bus viršuje, rašmenys, esantys dešinėje brūkšnio pusėje – apačioje. Šią komandą galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Komandų polangyje surinkus a widebslash b į formulę įterpiami du rašmenys su ilgu kairiniu įstrižu brūkšniu tarp jų. Rašmenys, esantys kairėje brūkšnio pusėje, bus apačioje, rašmenys, esantys dešinėje brūkšnio pusėje – viršuje. Šią komandą galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Komandomis sub ir sup komandų polangyje rašmenis galima įvesti kaip indeksus ir laipsnius, pavyzdžiui, a sub 2.

Tip Icon

Jei dalybai žymėti norite naudoti dvitaškį (:), pasirinkite komandą Priemonės → Rašmenys arba priemonių juostoje spustelėkite mygtuką Rašmenys. Atsivėrusiame dialogo lange spustelėkite mygtuką Keisti, tuomet pažymėkite dvitaškį rašmenų lentelėje, laukelyje Rašmuo įveskite norimą naujojo ženklo pavadinimą, pavyzdžiui, „dalyba“, o laukelyje Rašmens aibė pasirinkite Specialieji. Spustelėkite mygtuką Įterpti, tuomet Gerai. Rašmenų dialogo lange spustelėkite Užverti. Dabar bus galima įterpti naująjį ženklą (dvitaškį) įvedus jo pavadinimą komandų polangyje, pavyzdžiui, a %dalyba b = c.


Warning Icon

Kai formulės tekstą renkate tiesiogiai komandų polangyje, atminkite, kad dauguma operacijų ženklų nuo kitų formulės elementų turi būti atskirti tarpais. Tai ypač taikytina, kai iškart įvedate reikšmes, o ne vietaženklius, kaip, pavyzdžiui, dalybai užrašyti: 4 div 3 arba a div b.


Paremkite mus!