Ženklai

Čia pateikiamas visų operacijų ženklų, funkcijų, rašmenų ir formatavimo komandų, kurias galima panaudoti formulėse, sąrašas.

Kaip šiuos ženklus galima panaudoti formulėse, matyti iš pavyzdžių.

Ženklų polangio viršuje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkus ženklų grupę, žemiau parodomi visi tai grupei priklausantys ženklai.

Tuos pačius ženklus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Rodymas → Ženklai


Matematinių operacijų ženklai

„LibreOffice Math“ formulių rengyklėje į formules galima įterpti įvairių vienviečių ir dviviečių matematinių operacijų ženklus. Vienviečių operacijų ženklai – tai ženklai, su kuriais įterpiamas vienas vietaženklis. Dviviečių operacijų ženklais sujungiami du vietaženkliai. Apatinėje ženklų polangio dalyje pateikiami visi tokie matematinių operacijų ženklai. Iš komandų polangio kontekstinio meniu galima įterpti visus tuos pačius, o taip pat papildomus, operacijų ženklus. Jei reikalingo operacijos ženklo ženklų polangyje nėra, parinkite jį iš kontekstinio meniu arba tiesiog surinkite komandų polangyje.

Palyginimo operacijų ženklai

Į LibreOffice Math rengykle rašomas formules galima įterpti įvairius palyginimo operacijų ženklus. Pasirinkus atitinkamą ženklų grupę, visi palyginimo operacijų ženklai parodomi apatinėje ženklų polangio dalyje. Visus tuos pačius ženklus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu. Ženklų polangyje ar kontekstiniame meniu trūkstamus ženklus galima tiesiogiai surinkti komandų polangyje.

Operacijų su aibėmis ženklai

LibreOffice Math rengykle rašomose formulėse galima naudoti įvairius operacijų su aibėmis ženklus. Pasirinkus atitinkamą ženklų grupę, visi operacijų su aibėmis ženklai parodomi apatinėje ženklų polangio dalyje. Visus tuos pačius ženklus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu. Ženklų polangyje ar kontekstiniame meniu trūkstamus ženklus galima tiesiogiai surinkti komandų polangyje. Šitaip surinkti galima ir kitus formulės elementus, net jei jiems įterpti yra skirtas mygtukas.

Funkcijos

Funkcijos ženklus pasirinkti galima iš apatinės ženklų polangio dalies. Visus tuos pačius ženklus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu. Ženklų polangyje ar kontekstiniame meniu trūkstamus ženklus galima tiesiogiai surinkti komandų polangyje.

Veiksmų su sekomis ir integravimo ženklai

Į LibreOffice Math rengykle rašomas formules galima įterpti įvairius veiksmų su sekomis ir integravimo ženklus. Pasirinkus atitinkamą ženklų grupę, visi veiksmų su sekomis ir integravimo ženklai parodomi apatinėje ženklų polangio dalyje. Visus tuos pačius ženklus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu. Ženklų polangyje ar kontekstiniame meniu trūkstamus ženklus galima tiesiogiai surinkti komandų polangyje.

Požymiai

LibreOffice Math rengykle rašomų formulių elementams galima pritaikyti įvairius požymius. Pasirinkus atitinkamą ženklų grupę, požymių piktogramos rodomos apatinėje ženklų polangio dalyje. Tuos pačius požymius galima pritaikyti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu. Ženklų polangyje ar kontekstiniame meniu trūkstamų požymių komandas galima tiesiogiai surinkti komandų polangyje.

Skliaustai

LibreOffice Math“ rengykle rašomose formulėse galima naudoti įvairių tipų skliaustus. Pasirinkus atitinkamą ženklų grupę, visų tipų skliaustai parodomi apatinėje ženklų polangio dalyje. Visus tuos pačius skliaustus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu. Ženklų polangyje ar kontekstiniame meniu trūkstamus skliaustus galima tiesiogiai surinkti komandų polangyje.

Simbolio padėtys

LibreOffice Math“ rengykle rašomose formulėse galima naudoti komandas įvairiems formatams ir simbolių padėtims nustatyti. Pasirinkus atitinkamą ženklų grupę, visos simbolių padėčių parinktys parodomos apatinėje ženklų polangio dalyje. Tas pačias parinktis galima pritaikyti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Simboliai

Parodomi įvairūs matematiniai simboliai.

„LibreOffice Math“ formulių pavyzdžiai

Šiame skyriuje pateikiami LibreOffice Math rengykle užrašytų formulių pavyzdžiai.

Formulių elementų rodyklė

Šioje formulių elementų rodyklėje išvardinta dauguma operacijų, funkcijų ženklų, simbolių, kuriuos galima įterpti į formules, ir formatavimo komandų, kurias galima pritaikyti formulių elementams LibreOffice Math formulių rengyklėje. Daugelį šių ženklų ir komandų galima įterpti mygtukais ženklų polangyje arba iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Paremkite mus!