Ženklai

Čia pateikiamas visų operacijų ženklų, funkcijų, rašmenų ir formatavimo komandų, kurias galima panaudoti formulėse, sąrašas.

Kaip šiuos ženklus galima panaudoti formulėse, matyti iš pavyzdžių.

Ženklų polangio viršuje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkus ženklų grupę, žemiau parodomi visi tai grupei priklausantys ženklai.

Tuos pačius ženklus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Rodymas → Ženklai


Matematinių operacijų ženklai

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Palyginimo operacijų ženklai

Į LibreOffice Math rengykle rašomas formules galima įterpti įvairius palyginimo operacijų ženklus. Pasirinkus atitinkamą ženklų grupę, visi palyginimo operacijų ženklai parodomi apatinėje ženklų polangio dalyje. Visus tuos pačius ženklus galima įterpti ir iš komandų polangio kontekstinio meniu. Ženklų polangyje ar kontekstiniame meniu trūkstamus ženklus galima tiesiogiai surinkti komandų polangyje.

Operacijų su aibėmis ženklai

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Funkcijos

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Veiksmų su sekomis ir integravimo ženklai

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Požymiai

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Skliaustai

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Simbolio padėtys

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Simboliai

Parodomi įvairūs matematiniai simboliai.

„LibreOffice Math“ formulių pavyzdžiai

Šiame skyriuje pateikiami LibreOffice Math rengykle užrašytų formulių pavyzdžiai.

Formulių elementų rodyklė

Šioje formulių elementų rodyklėje išvardinta dauguma operacijų, funkcijų ženklų, simbolių, kuriuos galima įterpti į formules, ir formatavimo komandų, kurias galima pritaikyti formulių elementams LibreOffice Math formulių rengyklėje. Daugelį šių ženklų ir komandų galima įterpti mygtukais ženklų polangyje arba iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Paremkite mus!