Atnaujinti

Šia komanda atnaujinamas dokumento lange rodomas formulės vaizdas.

Atlikus pakeitimus komandų polangyje formulės vaizdas atnaujinamas automatiškai, jei įgalinta parinktis Savaiminis vaizdo atnaujinimas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Rodymas → Atnaujinti

Paspauskite klavišą F9

Priemonių juostoje spustelėkite mygtuką

Icon Update

Atnaujinti


Paremkite mus!