Priemonės

Iš šio meniu galima pasirinkti priemones rašybai tikrinti, objektams iš galerijos įterpti į dokumentą, programos meniu sąrankai keisti ar programos parinktims nustatyti.

Spelling

Checks spelling manually.

Kalba

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Jautrios paveikslo sritys

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Color Replacer

Opens the Color Replacer dialog, where you can replace colors in bitmap and meta file graphics.

Medijos leistuvė

Atveriamas medijos leistuvės langas, kuriame galima peržiūrėti vaizdo arba garso failus ir įterpti šiuos failus į veikiamąjį dokumentą.

Makrokomandos

Čia galima įrašyti, tvarkyti ir taisyti makrokomandas.

Plėtinių tvarkytuvė

Plėtinių tvarkytuve galima pridėti, pašalinti, išjungti, įgalinti ar atnaujinti „LibreOffice“ plėtinius.

XML Filter Settings

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Automatinis rašybos tikrinimas

Nustatomos automatinio teksto keitimo renkant parinktys.

Sąranka

Sąrankos lange galima savaip pritaikyti „LibreOffice“ meniu, kontekstinius meniu, sparčiuosius klavišus, mygtukų juostas ir įvykiams priskirtas makrokomandas.

Parinktys

Šia komanda atveriamas dialogo langas programos parinktims keisti.

Paremkite mus!