Skaidrė

Šiame meniu yra skaidrės tvarkymo ir naršymo komandos.

Nauja skaidrė

Įterpia skaidrę po esamos pasirinktos skaidrės.

Duplicate Slide

Creates a copy of the currently selected slide.

Insert Slide from File

Galite įterpti skaidres iš kitos pateikties į esamą pateiktį. Taip pat galite kopijuoti ir įdėti skaidres iš vienos pateikties į kitą.

Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Delete Slide

Deletes the selected slide(s).

Save Background Image

If the slide has a background image, this option allows the user to save the corresponding background image file.

Set Background Image

Opens a File Picker to choose an image file to be set as the background of the current slide.

Slide Properties

Nustato skaidrės orientaciją, paraštes, foną ir kitas išdėstymo parinktis.

Keisti skaidrės pagrindą

Rodo Prieinamų skaidrių pagrindų dialogo langus, kur galite pasirinkti struktūrą esamai skaidrei. Bet kokie objektai skaidrės dizaine įterpiami į esamą skaidrę.

New Master

Creates a new Master Slide. This function is only available in Master View.

tip

To enter the Master View, go to View - Master Slide. To exit the Master View, go to View - Normal.


Delete Master

Deletes the currently selected Master Slide. This function is only available in Master View

Master Background

This option allows to show or hide the background image defined in the master slide.

Master Objects

This option allows to show or hide objects defined in the master slide.

Master Elements

Displays a dialog box where the following elements from the master slide can be enabled or disabled:

Show Slide

If a slide is hidden, this function makes it visible again.

Hide Slide

If a slide is visible, this function hides it.

Rename Slide

Opens a dialog box where a name can be set for the current slide.

Jump to Last Edited Slide

Navigates to the last edited slide in the document.

Move

Shows a list of move operations that can be applied to the current slide:

Navigate

Shows a list of functions that can be used to navigate through the slides:

Apibendrinanti skaidrė

Creates a new slide that contains an unordered list from the titles of the slides that follow the selected slide. The summary slide is inserted behind the last slide.

Skaidrės išplėtimas

Sukuria naują skaidrę kiekvienam aukštesniam struktūros lygiui (vienu lygiu žemiau esantis struktūros tekstas perkeliamas į skaidrės pavadinimą) pasirinktoje pateiktyje. Struktūros tekstas perkeliamas į naujos skaidrės pavadinimą. Žemiau aukštesnio lygio esantis originalios skaidrės tekstas perkeliamas aukštyn vienu lygiu naujoje skaidrėje.

Perėjimas tarp skaidrių

Apibrėžia skaidrių keitimo demonstracijoje efektus.

Paremkite mus!