Taisa

Šiame meniu yra esamo dokumento turinio taisymo komandos.

Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Atstatyti

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Repeat

Repeats the last command. This command is available in Writer and Calc.

Iškirpti

Atranka pašalinama ir nukopijuojama į iškarpinę.

Kopijuoti

Atranka nukopijuojama į iškarpinę.

Įdėti

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Find

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Pažymėti viską

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Ieškoti ir keisti

Veikiamajame dokumente randamas arba pakeičiamas tam tikras tekstas ar teksto formatas.

Sukurti kopiją

Sukuria vieną ar kelias pasirinkto objekto kopijas.

Taškai

Įjungia arba išjungiaTaškų taisymo veikseną.

Jungimo taškai

Įjungia arba išjungiaJungimo taškų taisymo veikseną.

Hipersaitas

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima kurti ir taisyti hipersaitus.

Laukai

Įterpto lauko savybių taisymas.

Šalinti skaidrę

Pašalina esamą skaidrę arba failą.

Saitai

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Objektas

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Paremkite mus!