Taisa

Å iame meniu yra esamo dokumento turinio taisymo komandos.

Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Atstatyti

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Kartoti

Kartojama paskutinė komanda. Ši komanda yra programose „Writer“ ir „Calc“.

IÅ¡kirpti

Atranka pašalinama ir nukopijuojama į iškarpinę.

Kopijuoti

Atranka nukopijuojama į iškarpinę.

Įdėti

Iškarpinės turinį įterpia į žymeklio vietą juo pakeisdamas visą pažymėtą tekstą ir objektus.

Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Find

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Pažymėti viską

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Duplicate

Sukuria vieną ar kelias pasirinkto objekto kopijas.

Taškai

Įjungia arba išjungiaTaškų taisymo veikseną.

Gluepoints

Switches the Edit Gluepoints mode on and off.

Hipersaitas

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Laukai

Įterpto lauko savybių taisymas.

Šalinti skaidrę

Pašalina esamą skaidrę arba failą.

Saitai

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objektas

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Paremkite mus!