Paveikslo mygtukų juosta

Jei norite pasirinkti grafikos objekto spalvą, kontrastą ir ryškumą, naudokite Paveikslo juostą.

Grafikos filtro mygtukų juosta

Šia paveikslo mygtukų juostos piktograma atveriama grafikos filtro mygtukų juosta, iš kurios pažymėtam paveikslui galima pritaikyti įvairius filtrus.

Piktograma

Filtras

Paveikslo veiksena

Čia iš sąrašo galima parinkti pažymėto paveikslo rodymo veikseną. Įterptasis ar susietas paveikslas dokumente nebus pakeistas, keičiamas tik paveikslo vaizdas.

Piktograma

Paveikslo veiksena

Spalva

Spalvos juostos priemonėmis galima pakeisti kai kurias pažymėto objekto savybes.

Skaidrumas

Nustatomas grafikos objekto skaidrumas. Galimos reikšmės yra nuo 0% (visai neskaidrus) iki +100% (visiškai skaidrus).

Piktograma

Skaidrumas

Apkirpti paveikslą

Apkerpama matoma įterpto paveikslo sritis. Apkerpamas tik matomas paveikslo vaizdas, o pats paveikslas nekeičiamas. Kad paveikslą būtų galima apkirpti, jis turi būti pažymėtas.

Pateikčių ir grafikos rengyklėse spustelėjus apkirpimo piktogramą dialogo langas neatveriamas, o aplink paveikslą rodomos aštuonios apkirpimo rankenėlės. Jei norite paveikslą apkirpti naudodamiesi dialogo langu, atverkite paveikslo kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Apkirpti.

Tempkite bet kurią iš aštuonių apkirpimo rankenėlių, kad apkirptumėte paveikslą.

Piktograma

Apkirpti paveikslą

Paremkite mus!